Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Bài: Thân cây - Nguyễn Lệ Hằng

Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc:

- Thế nào là thân mọc đứng?

Những cây có thân mọc đứng là những cây trong quá trình phát triển tự nhiên thân cây vươn thẳng lên, không dựa vào bất kì cây hay vật nào khác.

- Thế nào là thân mọc bò?

Những cây có thân mọc bò là những cây trong quá trình phát triển tự nhiên thân cây bò lan trên mặt đất.

- Thế nào là thân mọc leo?

Những cây có thân mọc leo thường yếu ớt nên tự thân chúng không mọc thẳng được mà phải dựa vào cây khác hay một vật nào đó để cây phát triển.

pptx49 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Bài: Thân cây - Nguyễn Lệ Hằng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
GIÁO VIÊN: NGUYỄN LỆ HẰNG 
LỚP : BA 5 
 Chọn ý em cho là đúng nhất? 
Câu 1 : Các bộ phận thường có của cây là: 
A. Rễ, thân, lá. 
B. Rễ, thân, lá, hoa và quả. 
C. Hoa, quả. 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Hoạt động 1: Khởi động 
0 
Thứ tư ngày 17 tháng 01 năm 201 8 
Tự nhiên xã hội: 
 Chọn ý em cho là đúng nhất? 
Câu 2 : Các cây khác nhau ở những điểm nào? 
A. Hình dạng. 
B. Độ lớn. 
C. Hình dạng và độ lớn. 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
0 
Thứ tư ngày 17 tháng 01 năm 201 8 
Tự nhiên xã hội: 
 Chọn ý em cho là đúng nhất? 
Câu 3 : Cây cối có ích lợi gì? 
A. Làm bóng mát. 
B. Dùng trang trí. 
C. Cả 2 ý trên. 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
0 
Thứ tư ngày 17 tháng 01 năm 201 8 
Tự nhiên xã hội: 
Tự nhiên xã hội 
Thứ tư ngày 17 tháng 01 năm 201 8 
 Thân cây 
RỄ 
LÁ 
QUẢ 
HOA 
THÂN 
CÁC BỘ PHẬN THƯỜNG CÓ CỦA CÂY 
1 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc: 
1. Cây nhãn 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc 
 2. Cây bí đỏ 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc 
 3. Cây dưa leo 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc : 
 4. Cây rau muống 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc 
 5. Cây lúa 
 6. Cây su hào 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc 
 7. Cây gỗ trong rừng 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc 
1 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc: 
Cây nhãn 
Cây bí đỏ 
Cây rau muống 
Cây lúa 
Cây dưa leo 
Cây su hào 
Cây gỗ trong rừng 
Hình 
Tên cây 
Cách mọc 
Đứng 
Leo 
Bò 
1 
Cây nhãn 
2 
Cây bí đỏ 
3 
Cây dưa leo 
4 
Cây rau muống 
5 
Cây lúa 
6 
Cây su hào 
7 
Cây gỗ trong rừng 
Đánh dấu X vào những cây có cách mọc đứng, mọc leo, mọc bò: 
Hoạt dộng 2: Phân loại thân cây theo cách mọc: 
PHIẾU BÀI TẬP: 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc: 
- Thế nào là thân mọc đứng? 
 Những cây có thân mọc đứng là những cây trong quá trình phát triển tự nhiên thân cây vươn thẳng lên, không dựa vào bất kì cây hay vật nào khác. 
- Thế nào là thân mọc bò? 
 Những cây có thân mọc bò là những cây trong quá trình phát triển tự nhiên thân cây bò lan trên mặt đất. 
- Thế nào là thân mọc leo? 
 Những cây có thân mọc leo thường yếu ớt nên tự thân chúng không mọc thẳng được mà phải dựa vào cây khác hay một vật nào đó để cây phát triển. 
1 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc 
Cây nhãn 
Cây bí đỏ 
Cây rau muống 
Cây lúa 
Cây dưa leo 
Cây su hào 
Cây gỗ trong rừng 
Hình 
Tên cây 
Cách mọc 
Đứng 
Leo 
Bò 
1 
Cây nhãn 
2 
Cây bí đỏ 
3 
Cây dưa leo 
4 
Cây rau muống 
5 
Cây lúa 
6 
Cây su hào 
7 
Cây gỗ trong rừng 
PHIẾU BÀI TẬP: 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc 
X 
X 
X 
X 
Cây nhãn 
Cây lúa 
Cây su hào 
Cây gỗ trong rừng 
 CÂY PHƯỢNG 
 CÂY NGÔ 
 CÂY DỪA 
 CÂY TRE 
Hình 
Tên cây 
Cách mọc 
Đứng 
Leo 
Bò 
1 
Cây nhãn 
2 
Cây bí đỏ 
3 
Cây dưa leo 
4 
Cây rau muống 
5 
Cây lúa 
6 
Cây su hào 
7 
Cây gỗ trong rừng 
PHIẾU BÀI TẬP: 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc 
X 
X 
X 
X 
Hình 
Tên cây 
Cách mọc 
Đứng 
Leo 
Bò 
1 
Cây nhãn 
2 
Cây bí đỏ 
3 
Cây dưa leo 
4 
Cây rau muống 
5 
Cây lúa 
6 
Cây su hào 
7 
Cây gỗ trong rừng 
PHIẾU BÀI TẬP: 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc 
X 
X 
X 
X 
X 
Cây dưa leo 
 CÂY BÍ CHANH 
 CÂY KHỔ QUA 
 CÂY CHANH DÂY 
 CÂY GẤC 
Hình 
Tên cây 
Cách mọc 
Đứng 
Leo 
Bò 
1 
Cây nhãn 
2 
Cây bí đỏ 
3 
Cây dưa leo 
4 
Cây rau muống 
5 
Cây lúa 
6 
Cây su hào 
7 
Cây gỗ trong rừng 
PHIẾU BÀI TẬP: 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc 
X 
X 
X 
X 
X 
Hình 
Tên cây 
Cách mọc 
Đứng 
Leo 
Bò 
1 
Cây nhãn 
2 
Cây bí đỏ 
3 
Cây dưa leo 
4 
Cây rau muống 
5 
Cây lúa 
6 
Cây su hào 
7 
Cây gỗ trong rừng 
PHIẾU BÀI TẬP: 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 Cây bí đỏ 
 Cây rau muống 
 CÂY THÂN BÒ 
 CÂY DƯA HẤU 
RAU MÁ 
 KHOAI LANG 
 DƯA GANG 
Hình 
Tên cây 
Cách mọc 
Đứng 
Leo 
Bò 
1 
Cây nhãn 
2 
Cây bí đỏ 
3 
Cây dưa leo 
4 
Cây rau muống 
5 
Cây lúa 
6 
Cây su hào 
7 
Cây gỗ trong rừng 
PHIẾU BÀI TẬP: 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
- Các cây thường có thân mọc đứng; một số cây có thân leo, thân bò. 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc 
Hoạt động 3: Phân loại thân cây theo cấu tạo 
Thân cây có mấy cách mọc? Đó là những cách nào?. 
 Thân gỗ 
 Thân thảo 
Xếp các loại cây sau vào 2 cột thích hợp trong bảng dưới 
đây: Cây nhãn, cây bí đỏ, cây dưa chuột, cây lúa, cây rau 
 muống, c ây su hào, cây gỗ trong rừng. 
Hoạt động 3: Phân loại thân cây theo cấu tạo 
PHIẾU BÀI TẬP: 
Hoạt động 3: Phân loại thân cây theo cấu tạo 
- Thế nào là thân gỗ? 
 Những cây có thân to, khỏe, cứng, chắc, dẻo dai thì ta gọi đó là thân gỗ. 
- Thế nào là thân thảo? 
 Những cây có thân nhỏ, mềm, yếu thì ta gọi đó là thân thảo. 
1 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
Hoạt động 3: Phân loại thân cây theo cấu tạo 
Cây nhãn 
Cây bí đỏ 
Cây rau muống 
Cây lúa 
Cây dưa leo 
Cây su hào 
Cây gỗ trong rừng 
 Thân gỗ 
 Thân thảo 
Xếp các loại cây sau vào 2 cột thích hợp trong bảng dưới 
đây: Cây nhãn, cây bí đỏ, cây dưa chuột, cây lúa, cây rau 
 muống, c ây su hào, cây gỗ trong rừng. 
Hoạt động 3: Phân loại thân cây theo cấu tạo 
PHIẾU BÀI TẬP: 
- Cây nhãn 
- Cây gỗ trong rừng 
Cây nhãn 
Cây gỗ trong rừng 
CÂY THÂN GỖ 
 CÂY SẦU RIÊNG 
 CÂY GỖ LIM 
 CÂY TRE 
 CÂY XOÀI 
Thân cây làm cổng nhà 
Thân cây làm cổng làng 
Hoạt động 3: Phân loại thân cây theo cấu tạo 
Ích lợi của thân gỗ 
Thân cây làm cầu thang 
Thân cây làm bàn ghế 
Hoạt động 3: Phân loại thân cây theo cấu tạo 
 Thân gỗ 
 Thân thảo 
Xếp các loại cây sau vào 2 cột thích hợp trong bảng dưới 
đây: Cây nhãn, cây bí đỏ, cây dưa chuột, cây lúa, cây rau 
 muống, c ây su hào, cây gỗ trong rừng . 
Hoạt động 3: Phân loại thân cây theo cấu tạo: 
PHIẾU BÀI TẬP: 
- Cây nhãn 
- Cây gỗ trong rừng 
- Cây bí đỏ 
- Cây dưa chuột 
- Cây rau muống 
- Cây lúa 
- Cây su hào 
Cây bí đỏ 
Cây rau muống 
Cây lúa 
Cây dưa leo 
Cây su hào 
 CÂY BẦU 
 CÂY DƯƠNG SỈ 
HOA SÚNG 
 CÂY SẢ 
1 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
Hoạt động 3: Phân loại thân cây theo cấu tạo 
Cây nhãn 
Cây bí đỏ 
Cây rau muống 
Cây lúa 
Cây dưa leo 
Cây su hào 
Cây gỗ trong rừng 
Hoạt động 3: Phân loại thân cây theo cấu tạo 
 CÂY SU HÀO 
HÀNH TÂY 
 KHOAI MÔN 
- Các cây thường có thân mọc đứng; một số cây có thân leo, thân bò. 
Hoạt động 2: Phân loại thân cây theo cách mọc 
Hoạt động 3: Phân loại thân cây theo cấu tạo 
 Theo cấu tạo, thân cây được phân thành mấy loại? Đó là những loại nào? 
 Có loại cây thân gỗ (nhãn, xoài,), có loại cây thân thảo (lúa, rau muống,). 
 Thân cây su hào có gì đặc biệt? 
 Cây su hào có thân phình to thành củ. 
- Các cây thường có thân mọc đứng; một số cây có thân leo, thân bò. 
KẾT LUẬN : 
 Có loại cây thân gỗ (nhãn, xoài,), có loại cây thân thảo (lúa, rau muống,). 
 Cây su hào có thân phình to thành củ. 
 Thân cây su hào có gì đặc biệt? 
 Theo cấu tạo, thân cây được phân thành mấy loại? Đó là những loại nào? 
Thân cây có mấy cách mọc? Đó là những cách nào?. 
TRÒ CHƠI 
Ô chữ kỳ diệu 
? 
“ Cây gì mang dáng quê hương 
Thân chia từng đốt rợp đường em đi 
Mầm non dành tặng Thiếu nhi 
Gắn vào huy hiệu, em ghi tạc lòng! ” 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
? 
C 
© 
Y 
D 
Ư­ 
A 
H 
Ê 
u 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
“ Cây bò trên đất 
 Lá ráp quả tròn 
 Ruột đỏ như son 
 Vỏ ngoài xanh thẫm. ” 
2 
 Đây là loài cây có tên trong bài hát “Đi học” 
của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo. 
3 
h 
C 
© 
Y 
C 
ä 
? 
? 
? 
© 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
“ Cây g ì mọc ở sân trường 
 Cùng em năm tháng thân thương bạn bè 
 Nấp trong tán lá tiếng ve 
Sắc hoa đỏ rực gọi hè đến mau. ” 
4 
P 
H 
­Ư 
î 
N 
G 
V 
Ü 
n 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
“ Cây gì bé nhỏ 
 Hạt nó nuôi người 
 Tháng Năm, tháng Mười 
 Cả làng đi gặt. ” 
5 
C 
© 
Y 
L 
ó 
a 
c 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
“ Suốt đời trôi nổi ao sông 
 Lọc nước, nuôi lợn góp công với người 
 Bị chê là rẻ nhất đời 
 Mùa hoa nở tím sáng ngời ao quê. ” 
6 
B 
Ì 
O 
T 
© 
y 
¢ 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
Cây gì cùng họ với cây bí, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn 
7 
C 
© 
Y 
B 
Ç 
u 
y 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
C 
¢ 
Y 
T 
R 
E 
t 
T 
H 
© 
N 
C 
© 
y 
Hoạt động củng cố - ứng dụng: 
Về nhà học thuộc lòng mục Bạn cần biết SGK/79 . 
Chuẩn bị bài: Thân cây (tiếp theo). 
GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC! 
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_3_bai_than_cay_nguyen_le_ha.pptx
Giáo án liên quan