Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Bài: Không chơi các trò chơi nguy hiểm - Đỗ Thị Kim Cúc

Tự nhiên xã hội

*/ Hoạt động cá nhân:

- Hãy nhớ lại những trò chơi mà hàng ngày em và các bạn tham gia, ghi dự đoán của em xem trò chơi nào nguy hiểm, trò chơi nào không nguy hiểm vào phiếu cá nhân 2 phút.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Bài: Không chơi các trò chơi nguy hiểm - Đỗ Thị Kim Cúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
MÔN :TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
LỚP 3 
BÀI: KHÔNG CHƠI CÁC TRÒ CHƠI NGUY HIỂM 
GV : Đỗ Thị Kim Cúc 
Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2017 
Tự nhiên xã hội 
- Ở trường ngoài hoạt động học tập các em còn tham gia những hoạt động nào? 
- Nêu ích lợi của việc tham gia các hoạt động ở trường. 
Kiểm tra bài cũ: 
*/ Hoạt động cá nhân: 
- Hãy nhớ lại những trò chơi mà hàng ngày em và các bạn tham gia, ghi dự đoán của em xem trò chơi nào nguy hiểm, trò chơi nào không nguy hiểm vào phiếu cá nhân 2 phút. 
 
 
Tự nhiên xã hội 
 
 
*/ Hoạt động nhóm: 
 Các nhóm thảo luận, tổng hợp ý kiến chung dự đoán trò chơi nguy hiểm và không nguy hiểm vào bảng phụ trong 3 phút. 
*/Các nhóm đã trình bày xong dự đoán, bây giờ hãy đặt câu hỏi chéo cho những dự đoán của nhau. 
* Các nhóm thực hành chơi một số trò chơi, ghi kết luận về trò chơi nguy hiểm và không nguy hiểm vào bảng phụ. 
* Các nhóm hội ý nhanh, đề xuất phương án thực nghiệm. 
 Trong giờ ra chơi, để thư giãn chúng ta có thể chơi nhiều trò chơi khác nhau như nhảy dây, đọc sách, chơi ô ăn quan, đá cầu  Không nên chơi các trò chơi nguy hiểm như leo trèo, đánh nhau, đuổi bắt, bắn súng cao su, đấu kiếm,... 
Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2017 
Tự nhiên và xã hội 
KHÔNG CHƠI CÁC TRÒ CHƠI NGUY HIỂM 
- Quan sát hình ảnh trong sách giáo khoa, thảo luận nhóm đôi cho biết những trò chơi nào nguy hiểm, những trò chơi nào không nguy hiểm ? 
Đá bóng 
Đuổi bắt 
Đánh quay 
Đánh nhau 
Những trò chơi nguy hiểm trong hình: 
Chơi ô ăn quan 
Nhảy dây 
Đá cầu 
Bắn bi 
Thảy bóng vào lỗ 
Xem truyện 
Những trò chơi không nguy hiểm trong hình: 
CÁM ƠN THẦY CÔ 
VÀ CÁC EM HỌC SIN H! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_3_bai_khong_choi_cac_tro_ch.ppt
Giáo án liên quan