Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 2 - Bài: Quả - Nguyễn Thị Lệ Thy

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH TÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO

GV: NGUYỄN THỊ LỆ THY

LỚP: 3.12

KIỂM TRA BÀI CŨ

HOẠT ĐỘNG 1: SỰ ĐA DẠNG VỀ MÀU SẮC, HÌNH DÁNG, KÍCH THƯỚC,MÙI VỊ CỦA QUẢ.

 

pptx10 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 2 - Bài: Quả - Nguyễn Thị Lệ Thy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH TÂNTRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO  
GV: NGUYỄN THỊ LỆ THY 
LỚP: 3.12 
 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
QU Ả 
Th ứ tư , ngày 22 tháng 02 năm 2017 T ự nhiên-xã h ộ i 
HO Ạ T Đ Ộ NG 1 : S Ự ĐA D Ạ NG V Ề MÀU S Ắ C, HÌNH DÁNG, KÍCH THƯ Ớ C,MÙI VỊ C Ủ A QU Ả . 
TH Ả O LU Ậ N NHÓM 
HO Ạ T Đ Ộ NG 2 : CÁC B Ộ PH Ậ N C Ủ A QUẢ. 
Quả gồm những bộ phận nào? 
VỎ 
THỊT 
HẠT 
VỎ 
THỊT 
HẠT 
VỎ 
THỊT 
VỎ 
HẠT 
HO Ạ T Đ Ộ NG 3: L Ợ I ÍCH C Ủ A QUẢ, CH Ứ C NĂNG C Ủ A H Ạ T 
C Ủ NG C Ố - D Ặ N D Ò : 
- XEM L Ạ I B À I C Ũ . 
- CHU Ẩ N B Ị B À I M Ớ I. 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 
CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN THAM DỰ TIẾT DẠY 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_2_bai_qua_nguyen_thi_le_thy.pptx