Bài giảng Toán Lớp 4 - Luyện tập (Trang 117) - Năm học 2019-2020 - Phạm Thị Hoa

Bài 1a: Quy đồng mẫu số các phân số

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số 1/6 và 4/5 được hai phân số là 5/30 và 24/30

 

ppt10 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 08/05/2023 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Luyện tập (Trang 117) - Năm học 2019-2020 - Phạm Thị Hoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Gia Khánh 
GV: Phạm Thị Hoa 
GVCN: Lớp 4C 
 Môn: Toán 
Bài: Luyện tập(117) 
Thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2020 
Toán 
Luyện tập(117) 
Bài 1 : Quy đồng mẫu số các phân số 
và 
và 
và 
a) 
Bài 1a : Quy đồng mẫu số các phân số : 
a. 
 và 
MSC: 30 
= 
1 x 5 
6 x 5 
= 
= 
4 x 6 
5 x 6 
= 
 Vậy quy đồng mẫu số hai phân số và được 
hai phân số là và 
Ta có: 
Bài1a : Quy đồng mẫu số các phân số sau: 
 và 
MSC: 49 
= 
8 x 7 
7 x 7 
= 
Vậy quy đồng mẫu số hai phân số và được hai phân số là và 
 và giữ nguyên phân số 
Ta có: 
Bài 1 : Quy đồng mẫu số các phân số sau: 
 và 
MSC: 45 
= 
12 x 9 
 5 x 9 
= 
= 
5 x 5 
9 x 5 
= 
Vậy quy đồng mẫu số hai phân số và được 
hai phân số là và 
Ta có: 
Bài 2a : Hãy viết và 2 thành hai phân số đều 
có mẫu số là 5. 
 và 2 viết được là và 
Ta có 
= 
2x5 
1x5 
= 
 và giữ nguyên 
Vậy và 2 được viết thành hai phân số đều có 
mẫu số là 5 là hai phân số: và 
2 
1 
Bài 4 : Viết các phân số lần lượt bằng và và có mẫu số chung là 60 
Quy đồng mẫu số và với mẫu số chung là 60 
= 
7 x 5 
12 x 5 
= 
= 
23x 2 
30x 2 
= 
Ta có: 
b) 
c) 
Bài làm 
= 
= 
= 
= 
= 
1 
b) 
c) 
Bài 5 : Tính (theo mẫu) 
 Thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2020 
Toán 
Luyện tập 
Bài 1 (117): 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_luyen_tap_trang_117_nam_hoc_2019_2020_p.ppt
Giáo án liên quan