Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Yến, tạ, tấn - Trường TH Tân Tạo

Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng?

Hai tổ là một đội

Mỗi đội cử đại diện nhận một bảng có bài tập ghi sẵn

Đại diện đội nào điền vào chỗ trống xong mang đính lên bảng.

Sau đó đại diện mỗi đội trình bày, đội khác theo dõi, nêu câu hỏi cho đội bạn, nhận xét,

Đ ội nào lên nhanh, làm hòan toàn chính xác, trả lời được câu hỏi của đội bạn là đội thắng cuộc.

Các em khác làm vào phiếu bài tập, người nhanh

nhất sẽ mang phiếu lên.

pptx19 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Yến, tạ, tấn - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng thầy, cơ giáo đến dự giờ 
Kiểm tra bài cũ 
1.Tìm số tròn chục x, biết 25 < x <35 
20 
Cả b và c đều đúng 
40 
30 
30 
 2. Dãy số nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé? 
1984; 1952; 1978; 1942 
1984; 1978; 1952; 1942 
1942; 1952; 1978; 1984 
1984; 1978; 1952; 1942 
1978; 1984; 1952; 1942 
 3.Điền vào chỗ chấm: “Số tự nhiên bé nhất là  và số tự nhiên lớn nhất là” 
1; không có 
0; 999 999 999 
0; không có 
0; không có 
1; 999 999 999 
 3.Điền vào chỗ chấm: “Số tự nhiên bé nhất là  và số tự nhiên lớn nhất là” 
Bài mới 
Hãy kể những đơn vị đo khối lượng đã học. 
Những đơn vị đo khối lượng đã học là: ki-lô-gam (kg); gam (g) 
Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục ki-lô-gam 
Người ta còn dùng đơn vị là yến. 
1 yến = 10 kg 
Một người mua 10 kg gạo, tức là mua mấy yến gạo? 
Mẹ mua 1 yến cám gà , tức là mua bao nhiêu kg cám gà ? 
 Một người mua 10 kg gạo, tức là mua 1 yến gạo. 
Mẹ mua 1 yến cám gà , tức là mua 10 kg cám gà . 
 Bác Lan mua 20kg rau, tức là bao nhiêu yến rau? 
 Bác Lan mua là 20kg rau, tức là 2 yến rau 
Giới thiệu yến 
Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục yến 
1tạ = 10 kg x 10 = 100 kg 
Người ta dùng đơn vị đo là tạ . 
10 yến = 1 tạ 
 10 yến tạo thành 1 tạ, biết 1 yến bằng 10 kg, vậy 1 tạ bằng bao nhiêu ki-lô-gam? 
1tạ = 10 yến = 100 kg 
Giới thiệu tạ: 
Giới thiệu tạ: 
 Một con bê nặng 1 tạ, nghĩa là con bê nặng bao nhiêu yến, bao nhiêu kgï? 
1tạ = 10 yến = 100 kg 
 Một con bê nặng 1 tạ , nghĩa là con bê nặng 10 yến hay 100 kg . 
 Một bao xi măng nặng 10 yến, tức là nặng bao nhiêu tạ, bao nhiêu ki-lô-gam? 
 Một bao xi măng nặng 10 yến , tức là nặng 1 tạ hay 100kg . 
 Một con trâu nặng 200 kg, tức là nặng bao nhiêu tạ, bao nhiêu yến? 
 Một con trâu nặng 200 kg , tức là nặng 2tạ hay 20 yến . 
Để đo các khối lượng nặng hàng chục tạ 
 Biết 1 tạ bằng 10 yến, vậy 1 tấn bằng bao nhiêu yến? 
Người ta còn dùng đơn vị là tấn 
10 tạ = 1 tấn 
Giới thiệu tấn: 
1 tấn = 100 yến 
1 tấn = 100 yến 
 1 tấn bằng bao nhiêu kg? 
1 tấn = 1000kg 
1 tấn = 1000kg 
10 tạ = 1 tấn1 tấn = 100 yến1 tấn = 1000 kg 
3000 kg hay 30 tạ 
 Một xe chở hàng chở được 3 tấn hàng, vậy xe đó chở được bao nhiêu kg hàng, bao nhiêu tạ hàng? 
Giới thiệu tấn: 
2 tấn hay 20 tạï 
 Một con voi nặng 2000kg, hỏi con voi đĩ nặng bao nhiêu tấn, bao nhiêu tạ? 
Thứ tư, ngày 13 tháng 9 năm 2017Toán 
Yến, tạ, tấn 
1 yến = 10 kg1 tạ = 10 yến1 tạ = 100 kg1 tấn = 10 tạ1 tấn = 100 yến1 tấn = 1000 kg 
Luyện tập, thực hành 
 Bài 1 : Viết “2kg” hoặc “2 tạ” hoặc “2 tấn” vào chỗ chấm thích hợp : 
Con bò cân nặng 
Con gà cân nặng  
Con voi cân nặng 
2 tạ 
2 kg ï 
2 tấn 
Trò chơi : Ai nhanh, ai đúng? 
Hai tổ là một đội 
Mỗi đội c ử đại diện nhận một bảng có bài tập ghi sẵn 
Đại diện đội nào điền vào chỗ trống xong mang đính lên bảng. 
Sau đó đại diện mỗi đội trình bày, đội khác theo dõi, nêu câu hỏi cho đội bạn, nhận xét,  
Đ ội nào lên nhanh , làm hòan toàn chính xác , trả lời được câu hỏi của đội bạn là đội thắng cuộc . 
Các em khác làm vào phiếu bài tập, ng ười nhanh 
nhất sẽ mang phiếu lên. 
Luyện tập, thực hành 
Thứ tư, ngày 13 tháng 9 năm 2017Toán 
Yến, tạ, tấn 
1 yến = 10 kg1 tạ = 10 yến1 tạ = 100 kg 
 Luyện tập, thực hành 
Bài 1: 
1 tấn = 10 tạ1 tấn = 100 yến1 tấn = 1000 kg 
Bài 2: 
Đ ội A 
Đ ội B 
Thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 201 7 
Tốn : 
YẾN, TẠ, TẤN 
Bài 3 : Tính: 
a) 648 tạ - 75 tạ 
b) 512 tấn : 8 
= 573 tạ 
 = 64 tấn 
Bao nhiêu kg thì bằng 1 yến, 1 tạ, 1 tấn? 
Thứ tư, ngày 13 tháng 9 năm 2017Toán 
Yến, tạ, tấn 
1 tạ bằng bao nhiêu yến? 
1 tấn bằng bao nhiêu tạ? 
1 yến = 10 kg1 tạ = 10 yến1 tạ = 100 kg1 tấn = 10 tạ1 tấn = 100 yến1 tấn = 1000 kg 
Dặn dò 
	 Ôn lại bài đã học 
	Chuẩn bị bài “Bảng đơn vị đo khối lượng”. 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_bai_yen_ta_tan_truong_th_tan_tao.pptx
Giáo án liên quan