Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Bảng nhân 3 - Nguyễn Thị Thu Hà

3 được lấy 1 lần, ta viết:

3 × 1 = 3

3 được lấy 2 lần, ta có:

 3 × 2 =

3 + 3 = 6

Vậy: 3 × 2 = 6

3 được lấy 3 lần, ta có:

 3 × 3 =

3 + 3 + 3 = 9

Vậy: 3 × 3 = 9

3 × 1 = 3

3 × 2 = 6

3 × 3 = 9

3 × 4 =

3 × 5 =

 

ppt9 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 22/11/2023 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Bảng nhân 3 - Nguyễn Thị Thu Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
MÔN TOÁN 
LỚP 2/14 
Giáo viên thực hiện: 
Nguyễn Thị Thu Hà 
Kiểm tra bài cũ 
1/ Nêu kết quả: 
 2kg ×4 = ........ 
 2kg × 6 = ........ 
 2kg × 9 = ......... 
2/ Một xe đạp có 2 bánh xe. Hỏi 8 xe đạp có bao nhiêu bánh xe? 
 8kg 
12kg 
18kg 
Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2017 
Toán: 
BẢNG NHÂN 3 
Toán: 
3 được lấy 1 lần, ta viết: 
3 × 1 = 3 
3 được lấy 2 lần, ta có: 
 3 × 2 = 
3 được lấy 3 lần, ta có: 
 3 × 3 = 
3 × 1 = 3 
3 × 2 = 6 
3 × 4 = 
3 × 3 = 9 
3 × 5 = 
3 × 6 = 
3 × 7 = 
3 × 8 = 
3 × 9 = 
3 × 10= 
Vậy: 3 × 2 = 6 
3 + 3 = 6 
3 + 3 + 3 = 9 
Vậy: 3 × 3 = 9 
12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2017 
BẢNG NHÂN 3 
Toán: 
3 × 1 = 3 
3 × 2 = 6 
3 × 3 = 9 
3 × 4 = 12 
3 × 5 = 15 
3 × 6 = 18 
3 × 7 = 21 
3 × 8 = 24 
3 × 9 = 27 
3 × 10 = 30 
Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2017 
Luyện tập 
BẢNG NHÂN 3 
Toán: 
Bài 1: Tính nhẩm 
3 × 3 = 
3 × 5 = 
3 × 9 = 
3 × 8 = 
3 × 4 = 
3 × 2 = 
3 × 1 = 
3 × 10 = 
3 × 6 = 
3 × 7 = 
 9 
15 
27 
24 
12 
 6 
 3 
30 
18 
21 
Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2017 
BẢNG NHÂN 3 
Toán: 
Bài 2/ Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh? 
Tóm tắt: 
1 nhóm: 3 học sinh. 
 10 nhóm: .... học sinh ? 
Bài giải: 
Số học sinh 10 nhóm có là: 
3 x 10 = 30 (học sinh) 
 Đáp số: 30 học sinh 
Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2017 
BẢNG NHÂN 3 
Toán: 
Bài 3/ Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống: 
3 
6 
9 
21 
30 
Trò chơi: 
"Ai nhanh - Ai đúng?" 
24 
15 
27 
18 
12 
Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2017 
BẢNG NHÂN 3 
Toán: 
Dặn dò 
Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2017 
Chúc các thầy cô giáo sức khỏe! 
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_bang_nhan_3_nguyen_thi_thu_ha.ppt
Giáo án liên quan