Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 49+25 - Nguyễn Thị Thu Hà

3. Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh.Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

Lớp 2A : 29 học sinh

Lớp 2B : 25 học sinh

Cả hai lớp có: học sinh?

 

pptx7 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 49+25 - Nguyễn Thị Thu Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hà 
MOÂN: TOAÙN 
LÔÙP: 2/11 
NHIỆT LIỆT CHÀO ĐÓN QUÝ THẦY, CÔ VỀ THĂM LỚP 2/11 
Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2107 
Toán 
Đặt tính rồi tính: 
69 + 13 
39 + 7 
Bài toán : Bạn An có 49 que tính,An lấy thêm 25 que tính nữa. Hỏi bạn An có tất cả bao nhiêu que tính? 
49 + 25= ? 
49 + 25 = ? 
49 + 25 = 74 
49 
25 
 + 
* 9 cộng 5 bằng 14, 
 viết 4, nhớ 1. 
4 
*4 cộng 2 bằng 6, 
 thêm 1 bằng 7, 
 viết 7. 
7 
Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2107 
Toán 
49 + 25 
. 
Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2107 
Toán 
49 + 25 
1.Tính: 
39 
22 
+ 
49 
18 
+ 
19 
17 
+ 
89 
 4 
+ 
69 
24 
+ 
19 
53 
+ 
61 
93 
72 
67 
36 
9 3 
Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2107 
Toán 
49 + 25 
3. Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh.Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh? 
Tóm tắt 
Lớp 2A : 29 học sinh 
Lớp 2B : 25 học sinh 
Cả hai lớp có:  học sinh? 
Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2107 
Toán 
49 + 25 
Bài giải 
Cả hai lớp có số học sinh là: 
 29 + 25 = 54 ( học sinh ) 
 Đáp số: 54 học sinh 
29 
25 
54 
+ 
Củng cố, dặn dò 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_4925_nguyen_thi_thu_ha.pptx
Giáo án liên quan