Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 29+5 - Lê Thị Kim Thoa

Viết 29 ,viết 5 thẳng

cột với 9 viết dấu +

 kẻ vạch ngang.

9 cộng 5 bằng 14 viết 4,

 nhớ 1

*2 thêm 1 bằng 3, viết 3

Muốn tìm tổng của 2 số hạng ta làm phép tính gì ?

Cộng

 

ppt16 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 23/11/2023 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 29+5 - Lê Thị Kim Thoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
www.themegallery.com 
Chào mừng các thầy, cô giáo về dự giờ 
LỚP : 2/10 
MÔN : TOÁN 
GV : LÊ THỊ KIM THOA 
Thật là hay 
9 + 5 
Bài cũ 
Em hãy đọc thuộc lòng bảng cộng 9 
Bài 2: Tính 
9 
2 
9 
8 
9 
9 
Nhà Hoa nuôi 29 con gà mái và 5 con gà trống .Hỏi nhà Hoa nuôi được tất cả bao nhiêu con gà ? 
Muốn biết nhà Hoa nuôi được tất cả bao nhiêu con gà ta làm như thế nào? 
Lấy số con gà mái cộng với số con gà trống. 
Vậy ta có phép tính gì? 
29 + 5 = 
Toán 
29 + 5 
29 
5 
34 
Viết 29 ,viết 5 thẳng 
cột với 9 viết dấu + 
 kẻ vạch ngang . 
*9 cộng 5 bằng 14 viết 4, 
 nhớ 1 
*2 thêm 1 bằng 3, viết 3 
Luyện tập 
Bài 1:Tính 
 64 
 59 
 5 
 81 
79 
 2 
 72 
69 
 3 
Bài 2: Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng. 
59 và 6 
19 và 7 
Muốn tìm tổng của 2 số hạng ta làm phép tính gì ? 
Cộng 
59 
6 
65 
26 
19 
 7 
3 
Nối các điểm để có hình vuông: 
A 
A 
B 
C 
D 
M 
N 
P 
Q 
Ôn lại bảng 9 cộng với một số 
Làm bài 3 vào sách giáo khoa 
Chuẩn bị : Xem trước bài 38 + 25 
Dặn dò 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_295_le_thi_kim_thoa.ppt
Giáo án liên quan