Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 12 trừ đi một số - Lê Thị Kim Thoa

Bài 4. Có 12 quyển vở, trong đó có 6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là vở bìa xanh. Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh?

Tóm tắt

Bìa xanh và bìa đỏ : 12 quyển

Bìa đỏ : 6 quyển

Bìa xanh : quyển?

Bài giải

Số quyển vở bìa xanh là:
12 – 6 = 6 (quyển)

Đáp số : 6 quyển.

pptx15 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 12 trừ đi một số - Lê Thị Kim Thoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: LÊ THỊ KIM THOA 
LỚP: 2/3 
Nhiệt liệt chào mừng 
các Thầy Cô đến dự giờ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
	 Đặt tính rồi tính: 
	 11 – 7 
	 61 – 3 
	 71 – 25 
TOÁN 
12 trừ đi một số 
 12 - 8 
Cô có 12 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại mấy que tính ? 
12 – 8 = ? 
1. BÀI HỌC : 
12 – 8 = ? 
12 
8 
4 
12 – 8 = 4 
 12 - 3 =  
 12 - 4 =  
 12 - 5 =  
 12 - 6 =  
 12 - 7 =  
 12 - 8 =  
 12 - 9 =  
9 
8 
7 
6 
 5 
4 
3 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
 12 - 3 = 9 
 12 - 4 = 8 
 12 - 5 = 7 
 12 - 6 = 6 
 12 - 7 = 5 
 12 - 8 = 4 
 12 - 9 = 3 
Đọc và học thuộc bảng: 
3 
4 
5 
 6 
7 
8 
9 
 12 
 12 
 12 
 12 
 12 
 12 
 12 
 7 
 9 
 8 
 6 
 5 
 4 
 3 
12 - 3 = 9 
12 - 5 = 7 
12 - 6 = 
12 - 7 = 5 
12 - 8 = 
12 - 9 = 3 
12 - 4 = 
 8 
 6 
 4 
12 - 3 = 
12 - 5 = 
12 - 6 = 
12 - 7 = 
12 - 8 = 
12 - 9 = 
12 - 4 = 
 9 
 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 
Bài 1 . Tính nhẩm: 
a) 9 + 3 = 
 3 + 9 = 
 12 – 9 = 
 12 – 3 = 
9 
12 
2. LUYỆN TẬP: 
12 
4 
3 
 8 + 4 = 
 4 + 8 = 
12 – 8 = 
12 – 4 = 
12 
12 
8 
Bài 2 . Tính: 
7 
6 
4 
5 
12 
5 
12 
6 
12 
8 
12 
7 
12 
4 
8 
Bài 4 . Có 12 quyển vở, trong đó có 6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là vở bìa xanh. Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh ? 
Tóm tắt 
Bìa xanh và bìa đỏ : 12 quyển 
Bài giải 
Số quyển vở bìa xanh là:12 – 6 = 6 (quyển) 
Đáp số : 6 quyển. 
Bìa đỏ : 6 quyển 
Bìa xanh :  quyển? 
Trò chơi 
Ong tìm mật 
12-7 
12-5 
12-4 
12-8 
12-6 
12-3 
12-9 
Chúc mừng các bạn 
Tiết học đến đây là kết thúc! 
Kính chúc sức khỏe quý thầy cô! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_12_tru_di_mot_so_le_thi_kim_thoa.pptx
Giáo án liên quan