Bài kiểm tra học kỳ 1 môn Toán Lớp 2

Bài 5 : ( 2 điểm ) Viết số thích hợp vào chỗ trống :

 a) 9dm = . cm

 40 cm = . dm b) 5 dm = cm

 70 cm = . dm

Bài 6 ( 1 điểm).

 Trong hình bên:

 Có . hình tam giác

 Có . hình tứ giác

Bài 7.( 2 điểm)

 Một cửa hàng đồ chơi có 74 chiếc ô tô và máy bay, trong đó có 35 chiếc ô tô. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu máy bay?

 

doc1 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 17/02/2022 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra học kỳ 1 môn Toán Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI HKI
MÔN: TOÁN
Bài 1 : ( 1 điểm ). Viết số thích hợp vào ô trống:
a. 41; 42; 43; ; ; ; ; ;
b. 79; 80; 81; ; ; ; ; ; 
Bài 2: Đặt tính rồi tính ( 2điểm )
45 + 37
86 – 38
37 + 56
81– 57
Bài 4 : Tìm X ( 2 điểm )
X – 16 = 58
 b) 38 + X = 55
 .
Bài 5 : ( 2 điểm ) Viết số thích hợp vào chỗ trống :
 a) 9dm = . cm
 40 cm = . dm
 b) 5 dm =  cm
 70 cm = .. dm
Bài 6 ( 1 điểm).
 Trong hình bên:
	Có . hình tam giác
	Có .. hình tứ giác
Bài 7.( 2 điểm)
	 Một cửa hàng đồ chơi có 74 chiếc ô tô và máy bay, trong đó có 35 chiếc ô tô. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu máy bay? 
	Bài giải
	..
	..
	..

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_hoc_ky_1_mon_toan_lop_2.doc
Giáo án liên quan