Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Phép cộng trong phạm vi 3 - Bùi Thị Ngọc Bích

một cộng một bằng hai

Dấu cộng :

Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2016
Toán

Mình cùng

thư giãn chút nhé !!

Bài 3:

 Nối phép tính với số thích hợp

 

ppt22 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 21/11/2023 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Phép cộng trong phạm vi 3 - Bùi Thị Ngọc Bích, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
MÔN: TOÁN 
BÀI: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3 
Bùi thị ngọc bích 
NH: 2018 - 2019 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
1 
Điền số 
< 1 
a/ < 1 b/ < 1 c/ < 1 
 1 
 0 
 2 
2 
5 
 a/ b/ c/ 
 > 
 < 
 = 
> 
< 
= 
? 
5 
1 
+ 
1 
= 
2 
một cộng một bằng hai 
D ấu c ộng : 
Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2016Toán 
+ 
2 
1 
= 
3 
1 + 2 = 3 
= 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
+ 
+ 
= 
1 
1 
2 
= 
+ 
1 
3 
2 
+ 
= 
= 
2 
3 
1 
+ 
1 
3 
2 
+ 
= 
= 
2 
3 
1 
+ 
1 
2 
+ 
= 
2 
1 
+ 
= 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
= 
+ 
1 
1 
2 
= 
+ 
+ 
= 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
+ 
+ 
= 
+ 
1 
1 
2 
= 
Mình cùng 
thư giãn chút nhé !! 
1 + 1 =  
2 
1 + 2 =  
3 
2 + 1 = 
3 
Bài 1: Tính 
Baøi taäp 2 : 
 1 
+ 
 1 
 2 
+ 
 1 
 1 
+ 
 2 
2 
3 
3 
Bài 2:Tính 
Baøi 3 : 
 Noái pheùp tính vôùi soá thích hôïp 
2 + 1 
1 
2 
3 
1 + 2 
1 + 1 
= 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
+ 
+ 
= 
1 
1 
2 
= 
+ 
CHÀO TẠM BiỆT 
VÀ HẸN GẶP LẠI! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_phep_cong_trong_pham_vi_3_bui_thi_n.ppt
Giáo án liên quan