Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Cộng các số tròn chục - Trường TH Tân Tạo

Cách đặt tính:

 Viết 30 trước,sau đó viết 20 xuống dưới sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị; hàng chục thẳng cột với hàng chục.

 Viết dấu + bên trái sao cho ở giữa hai số.

 Kẻ vạch ngang dưới hai số.

* 0 cộng 0 bằng 0, viết 0.

Tính từ phải sang trái:tính hàng đơn vị trước, hàng chục sau.

ppt9 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 22/11/2023 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Cộng các số tròn chục - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các thầy, cô về dự giờ thăm lớp! 
NHIỆT LIỆT ĐÓN CHÀO 
Số 30 gồm  chục và  đơn vị. 
0 
Kiểm tra bài cũ 
Số 90 gồm  chục và  đơn vị. 
9 
3 
0 
- Hãy nêu các số tròn chục. 
Các số tròn chục: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 
Toán 
 Cộng các số tròn chục 
3 
0 
0 
0 
30 + 20 = 50 
0 cộng 0 bằng 0 viết 0 
3 cộng 2 bằng 5, viết 5 
30 
20 
50 
5 
 30 
20 
Chục 
Đơ n vị 
0 
0 
5 
0 
+ 
2 
+ 
3 
2 
+ 
0 
 5 
20 
30 
0 
0 
3 
2 
Cách đặt tính: 
 Viết 30 trước,sau đó viết 20 xuống dưới sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị; hàng chục thẳng cột với hàng chục. 
 Viết dấu + bên trái sao cho ở giữa hai số. 
 Kẻ vạch ngang dưới hai số. 
Cách thực hiện phép tính: Tính từ phải sang trái:tính hàng đơn vị trước, hàng chục sau. 
* 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 
* 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. 
 Cộng các số tròn chục 
 Toán 
Luyện tập 
50 
Bài 1 : Tính 
+ 
10 
20 
+ 
20 
60 
+ 
30 
20 
+ 
60 
0 
6 
0 
4 
0 
9 
0 
8 
30 
+ 
40 
70 
+ 
20 
0 
7 
0 
9 
 Cộng các số tròn chục 
 Toán 
Bài 2 : Tính nhẩm 
40 + 10 = 
30 + 30 = 
20 + 50 = 
40 + 10 = ? 
Nhẩm: 
chục 
+ 
chục 
= 
5 
Vậy: 40 + 10 = 50 
50 
70 
60 
chục 
4 
1 
30 + 40 = 
60 + 20 = 
10 + 80 = 
50 + 30 = 
30 + 50 = 
40 + 20 = 
70 
90 
80 
80 
60 
80 
 Cộng các số tròn chục 
 Toán 
Bình có 20 viên bi, anh cho Bình thêm 10 viên bi nữa. Hỏi Bình có tất cả bao nhiêu viên bi? 
Bài 3 
 Cộng các số tròn chục 
 Toán 
Bài giải 
 Bình có tất cả số viên bi là: 
 20 + 30 = 
50 (viên bi) 
 Đáp số : 50 viên bi 
50 + 20 
40 + 20 
30 + 10 
* Trò chơi: “Thỏ ăn cà rốt” 
Em hãy chỉ đường để mỗi chú thỏ đều ăn được số củ cà rốt trong đĩa bằng kết quả phép tính thỏ mang trên mình. 
30 + 10 = 40 
50 + 20 = 70 
40 + 20 = 60 
40 
70 
60 
1 
3 
2 
Xin tr©n träng c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_cong_cac_so_tron_chuc_truong_th_tan.ppt