Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Cộng các số tròn chục - Nguyễn Thị Trâm Anh

Bài 3: Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh?

Tóm tắt:

Thùng thứ nhất: .gói bánh.

Thùng thứ hai : . gói bánh.

Cả hai thùng : gói bánh?

Bài giải.

Cả hai thùng đựng là:

20 + 30 = 50 ( gói bánh)

Đáp số: 50 gói bánh.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 22/11/2023 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Cộng các số tròn chục - Nguyễn Thị Trâm Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên:Nguyễn Thị Trâm Anh 
Lớp 1.5 
Môn Toán 
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH TÂN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
GIÁO ÁNĐIỆN TỬ 
Kiểm tra bài cũ 
Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé 
 10, 80, 30, 50, 20 
80, 50, 30, 20, 10 
Toán 
 Cộng các số tròn chục 
3 
0 
0 
30 
20 
50 
5 
Chục 
Đơ n vị 
0 
+ 
2 
Chục 
Đơn vị 
0 
0 
3 
2 
 5 
+ 
0 
5 
. 0 cộng 0 bằng 0, 
viết 0 
. 3 cộng 2 bằng 5, 
viết 5 
30 + 20 = 
3 
0 
2 
0 
+ 
0 
50 
Toán 
+ 
0 
 5 
20 
30 
0 
0 
3 
2 
Cách đặt tính: 
 Viết 30 trước,sau đó viết 20 xuống dưới sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị; hàng chục thẳng cột với hàng chục. 
 Viết dấu + bên trái sao cho ở giữa hai số. 
 Kẻ vạch ngang dưới hai số. 
Cách thực hiện phép tính: Tính từ phải sang trái:tính hàng đơn vị trước, hàng chục sau. 
* 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 
* 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. 
 Cộng các số tròn chục 
 Toán 
30 + 20 = 50 
Luyện tập 
50 
Bài 1 : Tính 
+ 
10 
20 
+ 
20 
60 
+ 
30 
20 
+ 
60 
0 
6 
0 
4 
0 
9 
0 
8 
30 
+ 
40 
70 
+ 
20 
0 
7 
0 
9 
 Cộng các số tròn chục 
 Toán 
Bài 2 : Tính nhẩm 
40 + 10 = 
30 + 30 = 
20 + 50 = 
40 + 10 = ? 
Nhẩm: 
chục 
+ 
chục 
= 
5 
Vậy: 40 + 10 = 50 
50 
70 
60 
chục 
4 
1 
30 + 40 = 
60 + 20 = 
10 + 80 = 
50 + 30 = 
30 + 50 = 
40 + 20 = 
70 
90 
80 
80 
60 
80 
 Cộng các số tròn chục 
 Toán 
Bài 3: Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh? 
Tóm tắt: 
Thùng thứ nhất: .gói bánh. 
20 
Thùng thứ hai : . gói bánh. 
30 
Cả hai thùng :  gói bánh? 
Bài giải. 
Cả hai thùng đựng là: 
20 + 30 = 50 ( gói bánh) 
Đáp số: 50 gói bánh. 
50 
CỦNG CỐ 
50 + 20 
40 + 20 
30 + 10 
* Trò chơi: “Thỏ ăn cà rốt” 
Em hãy chỉ đường để mỗi chú thỏ đều ăn được số củ cà rốt trong đĩa bằng kết quả phép tính thỏ mang trên mình. 
30 + 10 = 40 
50 + 20 = 70 
40 + 20 = 60 
40 
70 
60 
1 
3 
2 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_cong_cac_so_tron_chuc_nguyen_thi_tr.ppt
Giáo án liên quan