Bài giảng Toán Khối 3 - Bài: Tìm số chia - Bùi Thị Thúy Quỳnh

1.Nhận xét:

Số bị chia

Số chia

Thương

Ta có: 2 = 6 : 3

2) Tìm số chia x chưa biết

30 : x = 5

x = 30 : 5

x = 6

Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy

 số bị chia chia cho thương.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Khối 3 - Bài: Tìm số chia - Bùi Thị Thúy Quỳnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
Kính chào các thầy, cô giáo 
Tập thể lớp Ba 6 
Người thực hiện: Bùi Thị Thúy Quỳnh 
 Giảm 5 lần 
 Giảm 7 lần 
30 
6 
49 
7 
 Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào ? 
Kiểm tra bài cũ 
Ví dụ : 6 : =3 
Số cần tìm trong phép tính này là thành phần nào của phép chia? 
1.Nhận xét: 
 Lấy 6 hình vuông xếp đều thành hai hàng . Hỏi mỗi hàng có mấy hình vuông ? 
* Mỗi hàng có 3 h ình vuông . 
Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2016  Toán 
TÌM SỐ CHIA 
 6 : 2 = 3 
Số bị chia 
Thương 
 Số chia 
1.Nhận xét: 
Có phép chia: 
 Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2016 
Toán 
Tìm số chia 
Ta c ó: 2 = 6 : 3 
Trao đổi nhóm đôi 
 V ới số bị chia là 6 và thương là 3 ta làm thế nào để biết được số chia là 2? 
 6 : 2 = 3 
Số bị chia 
Thương 
 Số chia 
1.Nhận xét: 
Có phép chia: 
Ta c ó: 2 = 6 : 3 
30 : x = 5 
2) T ìm số chia x chưa biết 
x = 30 : 5 
 x = 6 
 Trong ph ép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy 
 số bị chia chia cho thương. 
 Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2016 
Toán 
Tìm số chia 
35 : 5 = 
35 : 7 = 
28 : 4 = 
28 : 7 = 
24 : 6 = 
24 : 4 = 
21 : 7 = 
21 : 3 = 
Bài 1: Tính nhẩm 
7 
5 
4 
7 
4 
6 
7 
3 
 Em có nhận xét gì về các thành phần trong mỗi cột (hai) phép chia trên ? 
 Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2016 
Toán 
Tìm số chia 
Bài 2: Tìm x 
a. 12 : x = 2 
x = 12 : 2 
x = 6 
b. 42 : x = 6 
x = 42 : 6 
x = 7 
c. 27 : x = 3 
x = 9 
x = 9 
d. 36 : x = 4 
x = 27 : 3 
x = 36 : 4 
g. x x 7 = 70 
e. x : 5 = 4 
x = 4 x 5 
x =20 
x = 10 
x = 70 : 7 
 Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2016 
Toán 
Tìm số chia 
Bài 3: 
Trong phép chia hết, chia cho mấy để được: 
Thương lớn nhất: 
b) Thương bé nhất: 
7 
7 : 
1 = 7 
7 : 
7 = 1 
? 
? 
Bài 3: Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được: 
a. Trong phép chia hết, 7 chia cho 1 được thương lớn nhất. 
 7 : 1 = 7 
b. Trong phép chia hết, 7 chia cho 7 được thương bé nhất. 
 7 : 7 = 1 
Dặn dò: 
Học thuộc quy tắc tìm số chia 
- Chuẩn bị tiết luyện tập trang 40. 
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ, 
 các em học sinh chăm ngoan, học giỏi. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_khoi_3_bai_tim_so_chia_bui_thi_thuy_quynh.ppt
Giáo án liên quan