Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Phép cộng có tổng bằng 10 - Huỳnh Kim Huyền Trân

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9 + . = 10

1 + . = 10

10 = 9 + .

10 = 1 + .

8 + . = 10

2 + . = 10

10 = 8 + .

10 = 2 + .

7 + . = 10

3 + . = 10

10 = 7 + .

10 = 3 + .

5 + . = 10

10 = 5 + .

10 = 6 + .

10 = . + 6

 

ppt7 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Phép cộng có tổng bằng 10 - Huỳnh Kim Huyền Trân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10 
LỚP: Hai 11GVCN: Huỳnh Kim Huyền Trân 
TOÁN 
Chục 
Đơn vị 
+ 
 6 
4 
6 + 4 = ? 
Chục 
Đơn vị 
+ 
 6 
4 
0 
1 
6 
4 
+ 
0 
1 
6 + 4 = 10 
4 + 6 = 
10 
? 
1 
Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
9 + . = 10 
1 + . = 10 
10 = 9 + . 
10 = 1 + .. 
8 + . = 10 
2 + . = 10 
10 = 8 + . 
10 = 2 + .. 
7 + . = 10 
3 + . = 10 
10 = 7 + . 
10 = 3 + . 
5 + . = 10 
10 = 5 + .. 
10 = 6 + . 
10 = .. + 6 
1 
9 
1 
9 
2 
8 
2 
8 
3 
7 
3 
7 
5 
5 
4 
4 
2 
Tính nhẩm: 
7 + 3 + 6 = ... 
6 + 4 + 8 = ... 
5 + 5 + 5 =  
7 + 3 + 6 = ... 
6 + 4 + 8 =  
5 + 5 + 5 =  
16 
18 
15 
16 
18 
15 
4 
Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
7 giờ 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
A 
B 
C 
5 giờ 
3 giờ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_khoi_2_bai_phep_cong_co_tong_bang_10_huynh_ki.ppt
Giáo án liên quan