Bài giảng Tiết 53 : Thực hành: Tính chất hiđrocacbon

 

I. Mục tiêu bài học:

- Khắc sâu kiến thức của hiđrocacbon

- Tiếp tục rèn luyện kỉ năng thực hành hoá học

- Rèn luyện ý thức cẩn thận, kiên trì trong học tập và thực hành hoá học

II. Chuẩn bị:

GV: Dụng cụ và hoá chất thực hành cho học sinh ( 4 bộ)

HS: Chuẩn bị bài tường trình, đọc trước thí nghiêm

III. Phương pháp:

- Thực hành thí nghiệm, hỏi đáp.

IV. Tiến trình bài thực hành:

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1055 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 53 : Thực hành: Tính chất hiđrocacbon, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn:19. 3 2007
Tiết 53 : THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HIĐROCACBON
I. Mục tiêu bài học:
- Khắc sâu kiến thức của hiđrocacbon
- Tiếp tục rèn luyện kỉ năng thực hành hoá học
- Rèn luyện ý thức cẩn thận, kiên trì trong học tập và thực hành hoá học
II. Chuẩn bị:
GV: Dụng cụ và hoá chất thực hành cho học sinh ( 4 bộ)
HS: Chuẩn bị bài tường trình, đọc trước thí nghiêm
III. Phương pháp:
- Thực hành thí nghiệm, hỏi đáp.
IV. Tiến trình bài thực hành:
1. Ổn định ( 1 phút).
Điển danh số lượng HS.
2. Kiểm tra dụng cụ và hoá chất.
3.Tiến hành thí nghiệm.
HĐ hầy và trò
Hoạt động 1 ( 10 phút);
GV:Hướng dẩn HS làm thí nghiệm 1
HS: Làm thí nghiệm 1
GV: Quan sát cách làm hí nghiệm, rèn luyện làm thí nghiệm cho HS, đánh giá nhận xét, hỏi học sinh các câu hỏi liêu quan.
HS: Trả lời các câu hỏi yêu cầu.
Hoạt động 2 ( 10 phút).
GV: Hướng dẩn HS làm thí nghiệm 1
HS: Làm thí nghiệm 2
GV: Quan sát cách làm hí nghiệm, rèn luyện làm thí nghiệm cho HS, đánh giá nhận xét, hỏi học sinh các câu hỏi liêu quan.
HS: Trả lời các câu hỏi yêu cầu.
Hoạt động 3 ( 10 phút).
GV: Hướng dẩn HS làm
HS: Nge hướng dẩn 
HS: Nêu cách làm
HS: Tiến hành làm thí nghiệm.
GV: Quan sát cách làm của đối tượng HS thí nghiệm để rèn luyên các thao tác cho học sinh
ND bài học
1. Thí nghiệm: 
Điều ché axetilen
- Cho nước vào mẩu CaC2, thu khí Axetilen bằng pp đẩy nước.
- HS: Làm hí nghiệm theo tổ.
2. Thí nghiệm: 
Tính chất của Axetilen
- Tác dụng với dd nước Brom
- Tác dụng với Oxi
- Học sinh thí nghiệm
3. Thí nghiệm:
Tính chất vật lí của Benzen
HS: Làm thí nghiệm, nêu hiện tượng, màu sắc, mùi vị, rạng thái
4. Viết tường trình ( 10 phút).
GV: Yêu cầu HS viết tường trình theo mẩu 
HS: Viết tường trình theo hướng dẩn
Họ Và Tên..
Lớp..
Tên bài tường trình
Tên TN
Tiến hành TN
Hiện tượng
Kết quả
Kết luận
5. Thu bài tường trình
GV: Thu bài: Kiểm tra số lượng bài 
HS: hu dọn vệ sinh phòng thực hành
GV: Dặn dò, chuẩn bị bài ôn tập chương chuẩn bị cho tiết học ở bài sau của chương hữu cơ.

File đính kèm:

  • doctiet 53.doc
Giáo án liên quan