Bài giảng Tiết 53: Bài 43: Thực hành tính chất của hiđrocacbon (Tiếp theo)

Hóa chất:

- Canxi Cacbua CaC2

- Dung dịch Brom hoặc I2

- Nước cất

b. Dụng cụ:

- Ống nghiệm có nhánh + nút cao su

- Ống nghiệm

 

doc9 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 776 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 53: Bài 43: Thực hành tính chất của hiđrocacbon (Tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 09/03/2010
Ngày giảng:..................
Tiết 53: Bài 43
THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA HIĐROCACBON
A.	MỤC TIÊU: 
*	Kiến thức: Củng cố kiến thức về Hiđrocacbon.
*	Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng thực hành hóa học.
* Gi¸o dơc ý thøc cÈn thËn, tiÕt kiƯm trong häc tËp, thùc hµnh.
B. 	CHUÈN BÞ: 
a.	Hóa chất:
-	Canxi Cacbua CaC2
-	Dung dịch Brom hoặc I2
-	Nước cất
b.	Dụng cụ:
-	Ống nghiệm có nhánh + nút cao su
-	Ống nghiệm
-	Bình tia.
-	Giá sắt, đèn cồn, chậu nước.
C: HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC.
I. Ổn định lớp:
Kiểm tra sĩ số của lớp: Số học sinh cĩ mặtvắng..
HOẠT ĐỘNG I: KIỂM TRA BÀI CŨ (3’)
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ
KIẾN THỨC
- Em hãy nêu tính chất hĩa học của Axetilen? Viết phương trình minh họa?
- Axetilen cĩ các tính chất hĩa học sau:
+ Phản ứng cháy với Oxi:
2C2H2 +O2 à 2CO2 + 2H2O
+ Phản ứng cộng với H2:
C2H2 + H2 àC2H4
HOẠT ĐỘNG II: ĐƯA RA CÁC YÊU CẦU KHI 
TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM (1’)
- GV: Nhắc nhở học sinh
+ Khi tiến hành thí nghiệm cần tuân thủ theo các quy định của phịng thí nghiệm.
+ Sử dụng đúng dụng cụ, tránh làm rơi đổ hĩa chất ra phịng học.
+ Lắp ráp đồ dung thí nghiệm đúng quy định.
+ Vệ sinh sạch sẽ khu vự thí nghiệm sau khi làm.
- HS: Lắng nghe
HOẠT ĐỘNG III:
NGHIÊN CỨU CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM (18’)
- GV: Giới thiệu các dụng cụ và hĩa chất phải dùng trong thí nghiệm:
+ Hĩa chất: CaC2, nước cất.
+ Dụng cụ: Giá sắt, kẹp sắt. ống cao su, ống nghiệm cĩ nhánh, chậu thủy tinh.
- GV: Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm: Yêu cầu học sinh quan sát hiện tượng.
- HS: Quan sát.
- GV: lắp dụng cụ thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm:
+ Cho vào ống nghiệm cĩ nhánh một mẩu CaC2 sau đĩ nhỏ vào ống một vài giọt nước.
+ Thu khí axetilen bằng các đẩy nước.
- GV: Yêu cầu học sinh nêu hiện tượng của phản ứng.
- HS: Khi nhỏ nước vào ống nghiệm thị thấy cĩ khí xuất hiện đẩy nước ra khỏi ống nghiệm.
- GV: Yêu cầu học sinh nêu nhận xét về tính chất vật lí của axetilen.
- HS: Nêu nhận xét:
I. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM
1. Thí nghiệm điều chế Axetilen.
PTPƯ: 
CaC2 + 2H2O à C2H2 + Ca(OH)2
- Axetilen là chất khí khơng màu
- Ít tan trong nước
- GV: Đưa ra các dụng cụ, hĩa chất cần sử dụng:
+ Dụng cụ: Giá sắt, kẹp sắt, ống nghiệm, ống nghiệm cĩ nhánh, ống cao su.
+ Hĩa chất: CaC2, Br2 hoặc I2.
- GV: Hướng dẫn học sinh tiến hành làm thí nghiệm.
- HS: quan sát GV làm thí nghiệm.
+ Lắp ráp các dụng cụ thí nghiệm như hình vẽ.
+ Cho vào ống nghiệm một mẩu CaC2
+ Nhỏ vào ống nghiệm vài giọt nước
+ Khí sinh ra được dẫn qua dung dịch nước Brom
- GV: Yêu câu học sinh quan sát và nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng
- HS: Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng:
- GV: Nêu ra các dụng cụ, cách lắp đặt dụng cụ trong thí nghiệm.
+ Dụng cụ: Ống nghiệm cĩ nhánh, diêm, giá sắt, kẹp sắt.
+ Hĩa chất: CaC2
- GV: Tiến hành làm thí nghiệm.
+ Cho vào ống nghiệm một mẩu CaC2
+ Nhỏ vào ống một vài giọt nước.
+ Khi cĩ khí thốt ra thì dùng diêm đốt
- HS: Quan sát, nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng.
- GV: Đưa ra các dụng cụ và hĩa chất cần dùng.
+ Dụng cụ: kẹp gỗ, ống nghiệm, pipet.
+ Hĩa chất: dd Brom, Benzen, nước cất.
- GV: Nêu cách tiến hành: 
+ Cho vào ống nghiệm một giọt Benzen, tiếp theo nhỏ thêm vào vài giọt nước.
+ Cho tiếp vào ống nghiệm một vài giọt dung dịch nước Brom.
- HS: Lắng nghe
- GV: khi cho nước vào benzen, benzene khơng tan sẽ nổi lên phía trên mặt nước. khi cho vào ơnag nghiệm vài giọt dung dịch nước Brom thì bễnn tham gia phản ứng với dd Brom nên tạo thành dung dịch màu vàng nâu nổi lên dần.
2. Thí nghiệm 2: Tính chất của axetilen.
a. Tác dụng với dung dịch nước Brom.
+ Hiện tượng: Dung dịnh Brom cĩ màu da cam sau khi dịng khí C2H2 đi qua thì màu của dung dịnh nhạt dần.
+ phương trình: 
C2H2(k) + Br2(dd) à C2H2Br2
(HC-CH + Br-Br à BrHC-CHBr)
Hay
C2H2(k) + Br2(dd) àC2H2Br4
(HC-CH+2Br-BràBrBrHC-CHBrBr)
b. Tác dụng với Oxi (cháy)
- Hiện tượng: Khí C2H2 cháy vĩi ngọn lửa mà xanh
- PTPƯ:
2C2H2 + 5O2 à 2CO2 + 2H2O
3. Tính chất vật lí của Benzen.
- Benzen khơng tan trong nước và nổi lên trên ống nghiệm.
- Benzen tác dụng với nước Brom tạo thành dung dịch màu vàng nâu.
HOẠT ĐỘNG IV: HƯỚNG DẪN HỌC SINH
 VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH (10’)
Tªn thÝ nghiƯn
HiƯn t­ỵng quan s¸t
Gi¶i thÝch
ViÕt PTHH
1) Điều chế C2H2
2) Phản ứng của C2H2 với dd Brom
3) C2H2 cháy với O2
D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP Ở NHÀ (2’)
- Nhắc các em đọc bài 44: Rượu Etylic
- Yêu cầu học sinh học bài cũ.
F. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY.
BẢN TƯỜNG TRÌNH 
Tªn thÝ nghiƯn
C¸ch tiÕn hµnh
HiƯn t­ỵng
ViÕt PTHH
Gi¶i thÝch
1) Điều chế C2H2
2) Phản ứng của C2H2 với dd Brom
3) C2H2 cháy với O2

File đính kèm:

  • docThuc hanh Tinh chat cua HDROCACBON.doc