Bài giảng Tiết 14: Tính chất hóa học của muối (Tiết 7)

Thí nghiệm 1: Ngâm 1 đoạn dây đồng vào ống nghiệm 1 có chứa 2-3ml dd AgNO3.

Thí nghiệm 2: Ngâm 1 đoạn dây sắt vào ống nghiệm 2 có chứa 2-3ml dd CuSO4

 

ppt21 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1039 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiết 14: Tính chất hóa học của muối (Tiết 7), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Giáo viên: Nemo Ñaëng Höõu HoaøngHÓA HỌC 9BÀI GIẢNGNemoKiểm tra bài cũCâu 1 : Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:	1) ? + ? ---> Ca(OH)2	2) Ca(OH)2 + ? ---> CaSO4 + ?	3) CaCO3 ---> ? + ?	4) Ca(OH)2 + ? ---> CaCO3 + ?Câu 2 : Chỉ dùng quỳ tím phân biệt 4 lọ dung dịch không màu trong 4 lọ: Ca(OH)2; KOH; HCl; Na2SO4NemoTÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐITiết 14Ngày dạy: 18/10/2010NemoI . TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI Nội dung bàiNemoQuan sát thí nghiệmEm hãy trình bày hiện tượng thí nghiệm trên ? Ở ống nghiệm 1: có kim loại màu trắng xám bám ngoài dây đồng. DD ban đầu không màu chuyển sang màu xanh Ở ống nghiệm 2: có kim loại màu đỏ bám ngoài dây sắt. DD ban đầu có màu xanh lam bị nhạt dần.Thí nghiệm 1: Ngâm 1 đoạn dây đồng vào ống nghiệm 1 có chứa 2-3ml dd AgNO3.Thí nghiệm 2: Ngâm 1 đoạn dây sắt vào ống nghiệm 2 có chứa 2-3ml dd CuSO4Hiện tượng thí nghiệmNemoNhận xét thí nghiệm Cho dây đồng vào dd AgNO3 và cho dây sắt vào dd CuSO4Ống nghiệm 1Ống nghiệm 2Đồng đã đẩy bạc ra khỏi dd AgNO3.Một phần đồng bị hòa tan, tạo thành dd Cu(NO3)2Sắt đã đẩy đồng ra khỏi dd CuSO4.Một phần Fe bị hòa tan, tạo thành dd FeSO4Em có nhận xét gì về thí nghiệm trênNemoEm có nhận xét gì về tính chất hóa học của dung dịch muối?Dung dịch muối có thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới.NemoCu( r ) + AgNO3 (dd )Cu(NO3)2 (dd )Ag( r )+ĐỏXanh lamXámKhông màuFe( r ) + CuSO4 (dd )FeSO4 (dd )Cu( r )+Trắng xámLục nhạtĐỏỐng nghiệm 1Ống nghiệm 2Xanh lamPhản ứng hóa họcViết PTPƯ của các thí nghiệm trên?NemoI . TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI Nội dung bài1. Muối tác dụng vơí kim loạiDung dịch muối + kim loại muối mới + kim loại mới.Cu( r ) + AgNO3 (dd )Cu(NO3)2 (dd )Ag( r )+Fe( r ) + CuSO4 (dd )FeSO4 (dd )Cu( r )+NemoQuan sát thí nghiệmEm hãy trình bày hiện tượng thí nghiệm trên ? Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng lắng xuống đáy ống nghiệm.Thí nghiệm 3: Nhỏ 1- 2 giọt dd H2SO4 loãng vào ống nghiệm có sẵn 1-2 ml dd BaCl2.Hiện tượng thí nghiệmNemoQua thí nghiệm trên em có nhận xét gì về tính chất hóa học của dung dịch muối?Dung dịch muối có thể tác dụng với dd axit tạo thành muối mới và axit mới.Viết phương trình phản hóa học của thí nghiệm trên?H2SO4 (dd) + BaCl2 (dd) BaSO4 (rắn) + 2HCl (dd)NemoI . TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI Nội dung bài1. Muối tác dụng vơí kim loạiDung dịch muối + axit muối mới + axit mới.2. Muối tác dụng vơí axitH2SO4 (dd) + BaCl2 (dd) BaSO4 (rắn) + 2HCl (dd)NemoQuan sát thí nghiệmEm hãy trình bày hiện tượng thí nghiệm trên? Thí nghiệm 4: Nhỏ 1- 2 giọt dd AgNO3 vào ống nghiệm có sẵn 1-2 ml dd NaCl.Thí nghiệm 5:Nhỏ vài giọt dd NaOH vào ống nghiệm đựng sẵn 1- 2ml dd CuSO4.Hiện tượng thí nghiệmThí nghiệm 4Thí nghiệm 5Xuất hiện kết tủa trắng lắng xuống đáy ống nghiệm. ( kết tủa trắng không tan là AgCl)Xuất hiện kết tủa màu xanh không tan ( là Cu(OH)2)NemoNhận xét thí nghiệm Qua 2 thí nghiệm trên em có nhận xét gì về tính chất hóa học của dung dịch muối? Viết PTPƯ của 2 thí nghiệm trên?Hai dung dịch muối có thể tác dụng với nhau tạo thành muối mới.PTHH: AgNO3 (dd) + NaCl (dd)  AgCl (rắn) + NaNO3 (dd)Dung dịch muối có thể tác dụng với dung dịch bazơ sinh ra muối mới và bazơ mới.PTHH: CuSO4 (dd) + 2NaOH (dd)  Cu(OH)2 (rắn) + Na2SO4 (dd)NemoI . TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI Nội dung bài1. Muối tác dụng vơí kim loại2. Muối tác dụng vơí axit3. Muối tác dụng với muốiHai dung dịch muối có thể tác dụng với nhau tạo thành muối mới.PTHH: AgNO3 (dd) + NaCl (dd)  AgCl (rắn) + NaNO3 (dd)4. Muối tác dụng với bazơDung dịch muối có thể tác dụng với dung dịch bazơ sinh ra muối mới và bazơ mới.PTHH: CuSO4 (dd) + 2NaOH (dd)  Cu(OH)2 (rắn) + Na2SO4 (dd)NemoEm hãy hoàn thành các PTHH sau:1. CaCO3 totoCaO + CO2to2KCl + 3O2K2MnO4 + MnO2 + O2222. KClO3 3. KMnO4 ? + ?? + ?? + ? + ?Em có nhận xét gì về tính chất hoá học của muối?Một số muối có khả năng bị nhiệt phân huỷ ở nhiệt độ cao.NemoI . TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI Nội dung bài1. Muối tác dụng vơí kim loại2. Muối tác dụng vơí axit3. Muối tác dụng với muối4. Muối tác dụng với bazơ5. Phản ứng phân huỷ muối:CaCO3  CaO + CO22KClO3  2KCl + 3O2totoNemoCho các PTHH sau:BaCl2 (dd) + H2SO4 (dd)  BaSO4 (rắn) + 2HCl (dd) AgNO3 (dd) + NaCl (dd)  AgCl (rắn) + NaNO3 (dd) Na2CO3 (dd) + 2HCl (dd) 2 NaCl (dd) + CO2 (khí) + H2Oa. Nhận xét phản ứng trao đổi là gì?b. Nhận xét sản phẩm tạo thành sau phản ứng từ đó rút rađiều kiện xảy ra phản ứng trao đổi?Phản ứng trao đổi là phản ứng hoá học, trong đó 2 hợpchất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thànhphần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.Phản ứng trao đổi giữa dd các chất chỉ xảy ra nếu sảnphẩm tạo thành có chất dễ bay hơi hoặc chất không tanNemoI . TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI Nội dung bàiII. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI TRONG DUNG DỊCHPhản ứng trao đổi là phản ứng hoá học, trong đó 2 hợpchất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thànhphần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.NemoCHÚC THẦY CÔ SỨC KHOẺ!Nemo

File đính kèm:

  • pptTIẾT 14 - tc hh của muốiT.ppt
Giáo án liên quan