Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học Lớp 9 - Tuần 33, Tiết 64 - Trường THCS Hòa Minh B

A– PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D của các câu sau đây mà em cho là đúng: (2đ)

Câu 1: Khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ thu được chất khí nào sau đây:

A. CO2 B. SO2 C. P2O5 D. H2S

Câu 2: Hợp chất hữu cơ được chia làm mấy loại?

A. 3 loại B. 2 loại C. 4 loại D. 5 loại

Câu 3: Dựa vào yếu tố nào để phân biệt hiđrô cacbon và dẩn xuất của hiđrô cacbon:

A. Trạng thái B. Màu sắc

C. Thành phần nguyên tố D. Độ tan

Câu 4: Các chất sau đây chất nào thuộc dẩn xuất của hiđrô cacbon:

A. C2H4 B. CaCO3 C. NaHCO3 D. CH3NO2

* Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào khoảng trống theo nội dung bài học: (1đ)

Câu 5: “ Hợp chất hữu cơ là hợp chất của (1) ; Mạch cacbon là do các nguyên tử cacbon (2) với nhau. Biểu diển liên kết giữa các nguyên tử bằng nét gạch (3) ;trong hợp chất hữu cơ (4) có hóa trị IV”.

* Hãy điền từ đúng (Đ) hoặc sai (S) sao cho phù hợp (1đ)

 

doc2 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 10/05/2023 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học Lớp 9 - Tuần 33, Tiết 64 - Trường THCS Hòa Minh B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD – ĐT Châu thành ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Trường THCS Hòa Minh B MÔN: HÓA HỌC 9 
Họ Tên: (Tuần 33, Tiết 64)
Lớp:  
Điểm:
Lời phê:
A– PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
* Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D của các câu sau đây mà em cho là đúng: (2đ)
Câu 1: Khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ thu được chất khí nào sau đây:
A. CO2 B. SO2 C. P2O5 D. H2S
Câu 2: Hợp chất hữu cơ được chia làm mấy loại?
A. 3 loại B. 2 loại C. 4 loại D. 5 loại
Câu 3: Dựa vào yếu tố nào để phân biệt hiđrô cacbon và dẩn xuất của hiđrô cacbon:
A. Trạng thái B. Màu sắc
C. Thành phần nguyên tố D. Độ tan
Câu 4: Các chất sau đây chất nào thuộc dẩn xuất của hiđrô cacbon:
A. C2H4 B. CaCO3 C. NaHCO3 D. CH3NO2
* Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào khoảng trống theo nội dung bài học: (1đ)
Câu 5: “ Hợp chất hữu cơ là hợp chất của (1) ; Mạch cacbon là do các nguyên tử cacbon (2)với nhau. Biểu diển liên kết giữa các nguyên tử bằng nét gạch (3);trong hợp chất hữu cơ (4) có hóa trị IV”.
* Hãy điền từ đúng (Đ) hoặc sai (S) sao cho phù hợp (1đ)
Câu 6:
Nội dung
Đ
S
a/ Các nguyên tử trong hợp chất hữu cơ liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng.
b/ Phân tử của hợp chất hữu cơ có 2 C cho phép thành lập mạch vòng.
c/ Rượu, giấm, thuốc nhuộm là hợp chất hữu cơ.
d/ Phân tử Metan và Etylen đều có liên kết đôi.
B– PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 7: (2đ)Viết công thức cấu tạo của: chất béo, C2H4O2, C3H5(OH)3, C4H8O2?
Câu 8: (1đ) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất CH3COONa?
Câu 9: (1đ)Thực hiện các phương trình phản ứng sau:
a/ Metan thế với Clo; etylen cộng với brom?
b/ Thủy phân chất béo trong dung dịch HCl và dung dịch KOH?
Câu 10: (2đ)Bài toán: Cho 1,6 gam CH4 phản ứng hoàn toàn với khí 0xi. Hãy tính thể tích khơng khí cần dùng, biết oxi chiếm 25 % thể tích khơng khí?
( Cho biết: C = 12 ; O = 16 ; H = 1)
BÀI LÀM
	.........................................................................chất lần lượt là: MgS, ZnS, FeS, Al
...
...........

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_mon_hoa_hoc_lop_9_tuan_33_tiet_64_truong.doc
Giáo án liên quan