Bài giảng Tiết 10: Saccarozo, tinh bột, xenlulozo

Kiến thức: Qua bài học này HS phải

 HS biết:

- Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí, ứng dụng cấu trúc phân tử xenulozo.

- Phản ứng của xenlulozo với dd NaOH/CS2 (xt H2SO4 loãng) tạo tơ visco.

 HS hiểu:

 - Cấu tạo và những tính chất hóa học điển hình của xelulozo và so sánh với tinh bột.

 

doc1 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 759 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 10: Saccarozo, tinh bột, xenlulozo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 17/09/2009
Tiết 10:	SACCAROZO, TINH BỘT, XENLULOZO (tt)
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: Qua bài học này HS phải
 v HS biết:
- Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí, ứng dụng cấu trúc phân tử xenulozo.
- Phản ứng của xenlulozo với dd NaOH/CS2 (xt H2SO4 loãng) tạo tơ visco.
 v HS hiểu :
 - Cấu tạo và những tính chất hóa học điển hình của xelulozo và so sánh với tinh bột.
 2. Kĩ năng: 
 - So sánh nhận dạng tinh bột (amilozo, amilopectin) và xenlulozo.
 - Viết PTHH minh họa các TCHH của xelulozo.
 - Giải các bài tập trắc nghiệm khách quan và tự luận có liên quan đến xelulozo và các gluxit khác. Bài tập liên quan đến hiệu suât phản ứng, xác định CTPT của gluxit.
 3. Thái độ: 
 -Tích cực hợp tác học tập hiệu quả, qua đó tạo niềm đam mê khoa học bộ môn, nhận thức tầm quan trọng của tinh bột và xenlulozo trong đời sống hàng ngày.
II. PHƯƠNG PHÁP: 
Nêu vấn đề + trực quan + hoạt động nhóm
III. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên : Giáo án, máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh có liên quan đến bài học, mẫu xelulozo. Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm liên quan đến cacbohidrat (Gluxit)
2. Học sinh: Ôân tập kiến thức về phản ứng thủy phân và chuẩn bị bài mới theo yêu cầu của GVBM.
 IV. TIẾN TRÌNH BÀY DẠY:
 1. Ổn định lớp: (1’) Chào hỏi, kiểm diện.
Lớp
12B3
12B4
Vắng
 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) 
HS1 : Trình bày cấu trúc phân tử và tính chất hóa học của tinh bột ? Viết các phương trình phản ứng minh họa
HS2 : Xuất phát từ xenlulozo và các chất vô cơ cần thiết hãy đề nghị sơ đồ điều chế Cao su Buna ?
 3. Bài mới: 
a) Đạt vấn đề: (1’) Trong thực tế các em đã được tiếp xúc nhiều với tinh bột và xenlulozo, chúng là một trong những loại gluxit quan trọng có khẳ năng thủy phân tạo nhiều monosaccarit. Vậy nó có cấu trúc phân tử, TCHH như thế nào ? Các em sẽ được tìm hiểu trong tiết học hôm nay (tt)...
b) Triển khai bài :

File đính kèm:

  • doch12tiet10.doc
Giáo án liên quan