Bài giảng Tiếng Anh Lớp 4 - Unit 1: What’s this? - Lesson 5: Skills time - Nguyễn Thị Bích Ngọc

TÂN TẠO PRIMARY SCHOOL

Welcome to our teachers

and class!

Teacher: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Unit 1: What’s this?

Lesson 5:

 SKILLS TIME

REVIEW

WALK AND TALK

 

pptx17 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng Anh Lớp 4 - Unit 1: What’s this? - Lesson 5: Skills time - Nguyễn Thị Bích Ngọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Welcome to our teachers 
and class! 
TÂN TẠO PRIMARY SCHOOL 
Teacher: Nguyễn Thị Bích Ngọc 
Unit 1: What’s this? 
Lesson 5 : 
 SKILLS TIME 
REVIEW 
WALK AND TALK 
NEW LESSON 
This is my school bag It’s red 
This is my penIt’s blackThis is my black pen 
PENCIL 
RULER 
BOOK 
ERASER 
READ, LISTEN 
 AND SAY 
1 
2 
3 
4 
5 
Listen and tick the correct picture 
✓ 
✓ 
✓ 
Thank you for your attention! 
Good bye and see you later! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_1_whats_this_lesson_5_skills.pptx
Giáo án liên quan