Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Tuần 22: Luyện tập quan sát cây cối - Huỳnh Tấn Lợi

1. Đọc lại ba bài văn tả cây cối mới học (Sầu riêng, Bãi ngô, Cây gạo) và nhận xét :

- Trình tự quan sát

- Các giác quan

- Tìm hình ảnh so sánh, nhân hóa

- Xác định kiểu bài miêu tả

- Tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa miêu tả một loài cây và miêu tả một cây cụ thể

 

pptx33 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Tuần 22: Luyện tập quan sát cây cối - Huỳnh Tấn Lợi, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ 
Giáo viên : Huỳnh Tấn Lợi 
BÀI GIẢNG 
MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP BỐN 
Bài văn miêu tả cây cối thường có mấy phần ? 
LUYỆN TẬP 
QUAN SÁT CÂY CỐI 
1. Đọc lại ba bài văn tả cây cối mới học (Sầu riêng, Bãi ngô, Cây gạo) và nhận xét : 
- Trình tự quan sát 
- Các giác quan 
- Tìm hình ảnh so sánh, nhân hóa 
- Xác định kiểu bài miêu tả 
- Tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa miêu tả một loài cây và miêu tả một cây cụ thể 
Tên bài 
Trìn h tự quan sát 
Từng bộ phận 
của cây 
Từng thời kì phát triển của cây 
Sầu riêng 
x 
Bãi ngô 
x 
Cây gạo 
x 
Thị giác 
Bãi ngô 
Cây ngô , lá ngô, búp ngô, bướm trắng, bướm vàng, hoa ngô, bắp ngô 
Cây gạo 
Cây, cành, hoa, quả gạo, chim chóc 
Sầu riêng 
Hoa, trái, dáng, thân, cành, lá 
Bài 
Khứu giác 
Thính giác 
Vị giác 
Sầu riêng 
Hương thơm của trái 
Vị ngọt béo ngậy của quả 
Bãi ngô 
Tiếng tu hú ran ran 
Cây gạo 
Tiếng chim hót 
Bài Sầu riêng : (so sánh )  - Hoa sầu riêng ngan ngát như hương cau, hương bưởi. - Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con. - Trái lủng lẳng dưới cành trông như tổ kiến. 
Bài Bãi ngô : (so sánh)  - Cây ngô lúc nhỏ lấm tấm như mạ non. - Búp như kết bằng nhung và phấn. - Hoa ngô xơ xác như cỏ may . 
Bài Cây gạo : (so sánh ) 
- Cánh hoa gạo đỏ rực quay tít như chong chóng. - Quả hai đầu thon vút như con thoi.  - Cây như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới. 
Bài Bãi ngô : (nhân hóa)  - Búp ngô non núp trong cuống lá. 
 - Bắp ngô chờ tay người đến bẻ. 
Bài Cây gạo : (nhân hóa) 
- Các múi bông gạo nở đều, chín như nồi cơm chín đội vung mà cười... 
- Cây gạo già mỗi năm trở lại tuổi xuân. 
- Cây gạo trở nên với dáng vẻ trầm tư. Cây đứng im, cao lớn, hiền lành. 
- Sầu riêng, Bãi ngô : miêu tả một loài cây 
- Cây gạo : miêu tả một cái cây cụ thể. 
Giống nhau : Đều phải quan sát kĩ và sử dụng mọi giác quan; tả các bộ phận; tả khung cảnh xung quanh cây; dùng biện pháp so sánh, nhân hoá để khắc hoạ sinh động, chính xác đặc điểm của cây; bộc lộ tình cảm của người miêu tả. 
Khác nhau : 
+ Tả các loài cây cần chú ý đến đặc điểm phân biệt loài cây này với các loài cây khác. 
+ Tả một cây cụ thể phải chú ý đến đặc điểm riêng của cây đó - đặc điểm làm nó khác biệt với các cây cùng loại. 
+ Tả một cây cụ thể chú ý đặc điểm riêng biệt của loài cây đó . 
+ Khi quan sát một cây để tả, ta có thể quan sát từng bộ phận của cây hoặc quan sát từng thời kì phát triển của cây ; kết hợp các giác quan để quan sát ; sử dụng các hình ảnh so sánh, nhân hóa. 
+ Tả một loài cây chú ý đặc điểm phân biệt giữa loài cây này và loài cây khác. 
2. Quan sát một cây mà em thích trong khu vực trường em (hoặc nơi em ở) và ghi lại những gì em quan sát được. 
1 
4 
2 
5 
3 
Caây cho boùng maùt 
Laù heät laù me 
Hoa maøu ñoû röïc 
Ñoù laø caây gì? 
Taøu laù xanh rôøn 
Quaû maäp muùp míp 
Xeáp thaønh baøn tay 
Ñoù laø caây gì? 
Thaân coù gai nhoïn 
Hoa coù nhieàu maøu 
Töøng ñöôïc meänh danh 
Nöõ hoaøng loaøi hoa 
Ñoù laø caây gì? 
Caây gì cao thaät laø cao Quaû xanh chöùa nöôùc uoáng vaøo thaät ngon ? 
Buùp xanh heù nôû caùnh vaøngGoïi muøa xuaân ñeán roän raøng laém thay 
CỦNG CỐ 
DẶN DÒ 
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_lam_van_lop_4_tuan_22_luyen_tap_quan_sat_cay_c.pptx
Giáo án liên quan