Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Bài: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật - Trường TH Tân Tạo

Đọc bài văn “Cái cối tân” và trả lời những câu hỏi sau:

Bài văn tả cái gì?

Tìm các phần mở bài, kết bài. Mỗi phần ấy nói điều gì?

Các phần mở bài, kết bài đó giống với những cách mở bài, kết bài nào đã học?

Phần thân bài tả cái cối theo trình tự như thế nào?

 

pptx10 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Bài: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chaøo möøng quyù thaày coâ cuøng caùc em hoïc sinh ñeán vôùi tieát hoïc ngaøy hoâm nay 
BÀI CŨ 
Thứ  ngày  tháng  năm 2016 
Tập làm văn 
CẤU TẠO BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT 
GAMESHOW 
QUẢ BÓNG THẦN KỲ 
Đọc bài văn “Cái cối tân” và trả lời những câu hỏi sau: 
Bài văn tả cái gì? 
Tìm các phần mở bài, kết bài. Mỗi phần ấy nói điều gì? 
Các phần mở bài, kết bài đó giống với những cách mở bài, kết bài nào đã học? 
Phần thân bài tả cái cối theo trình tự như thế nào? 
Theo em, khi tả một đồ vật, ta cần tả những gì? 
Ghi nhớ 
Bài văn miêu tả đồ vật có 3 phần là mở bài, thân bài và kết bài 
Có thể mở bài theo kiểu trực tiếp hay gián tiếp và kết bài theo kiểu mở rộng hoặc không mở rộng 
Trong phần thân bài, trước hết, ta nên bao quát toàn bộ đồ vật, rồi tả những bộ phận có đặc điểm nổi bật 
Dặn dò 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_lam_van_lop_4_cau_tao_bai_van_mieu_ta_do_vat_t.pptx
Giáo án liên quan