Bài giảng môn Toán học Lớp 1 - Bài: Cộng, trừ các số tròn chục

Bài 1: Tính

Bài 2: Tính nhẩm

Bài 3:

An có 30 cái kẹo, chị cho An thêm 10 cái nữa . Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái kẹo.

Tóm tắt

An có : 30 cái kẹo

Chị thêm : 10 cái kẹo

An có tất cả: cái kẹo ?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 08/05/2023 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán học Lớp 1 - Bài: Cộng, trừ các số tròn chục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT TOÁN LỚP 1D 
NGƯỜI DẠY: PHẠM THỊ KIM OANH 
Bài cũ : Tính 
20 + 30 = 
40 + 40 = 
50 
 80 
Bài 1 : Tính 
 40 80 90 70 90 60 
 20 50 10 30 40 60 
 20 
 30 
 80 
 40 
 50 
 0 
Bài 2 : Tính nhẩm 
40 - 30 = 80 - 40 = 
70 - 20 = 90 - 60 = 
90 - 10 = 50 - 50 = 
10 
50 
80 
 0 
30 
40 
An có 30 cái kẹo, chị cho An thêm 10 cái nữa . Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái kẹo. 
An có : 30 cái kẹo 
Chị thêm : 10 cái kẹo 
An có tất cả: cái kẹo ? 
Tóm tắt 
Bài 3 : 
Bài giải 
An có tất cả số cái kẹo là: 
 30 + 10 = 40 (cái kẹo) 
 Đáp số: 40 cái kẹo 
Bài giải 
Số cái kẹo An có tất cả là: 
30 + 10 = 40 (cái kẹo) 
Đáp số: 40 cái kẹo 
Bài 4 : > < = 
50 - 10 ....20 
40 - 10....40 
 30........50 - 20 
> 
< 
= 
Nhà Hà nuôi 10 con gà trống. Số gà mái bằng số gà trống. Hỏi nhà Hà nuôi bao nhiêu con gà ? 
A. 10 con 
B. 20 con 
A. 11 con 
BÀI GIẢNG KẾT THÚC 
KÍNH CHÚC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH MẠNH KHỎE-THÀNH ĐẠT 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_hoc_lop_1_bai_cong_tru_cac_so_tron_chuc.ppt
Giáo án liên quan