Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 3: Mở rộng vốn từ "Nhân hậu - Đoàn kết" (Trang 33) - Huỳnh Tấn Lợi

1. Tìm các từ .

a) Chứa tiếng hiền .

M : dịu hiền, hiền lnh.

- Hiền đức, hiền hậu, hiền hoà, hiền lành, hiền từ,

b) Chứa tiếng ác .

M : hung ác, ác nghiệt

- Ac ôn, ác hại, ác khẩu, ác cảm, ác quỷ, tàn ác,

 

ppt8 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 3: Mở rộng vốn từ "Nhân hậu - Đoàn kết" (Trang 33) - Huỳnh Tấn Lợi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
LỚP 4.6 
MỞ RỘNG VỐN TỪ: 
NHÂN HẬU - ĐỒN KẾT. 
(Trang 33) 
Giáo viên: HUỲNH TẤN LỢI 
Luyện từ và câu 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
- Đặt câu với từ : hiền lành. 
Luyện từ và câu 
Mở rơng vốn từ: Nhân hậu đồn kết. 
1. Tìm các từ . 
 a) Chứa tiếng hiền . 
 b) Chứa tiếng ác . 
M : dịu hiền, hiền lành. 
 M : hung ác, ác nghiệt 
- Hiền đức, hiền hậu, hiền hoà, hiền lành, hiền từ,  
- Aùc ôn, ác hại, ác khẩu, ác cảm, ác quỷ, tàn ác,  
Luyện từ và câu 
Mở rơng vốn từ: Nhân hậu đồn kết. 
2. Xếp các từ sau vào ô thích hợp trong bảng : 
nhân ái, 
tàn ác, 
bất hoà, 
hiền hậu, 
chia rẽ, 
cưu mang, 
che chở, 
phúc hậu, 
hung ác, 
độc ác, 
đôn hâïu, 
đùm bọc, 
trung hậu, 
nhân từ, 
tàn bạo . 
lục đục, 
+ 
- 
Nhân hậu 
M: 
M : 
Đồn kết 
M : 
M : 
nhân ái, 
tàn ác, 
bất hoà, 
hiền hậu, 
chia rẽ, 
cưu mang, 
che chở. 
phúc hậu, 
hung ác, 
độc ác, 
đôn hâïu, 
đùm bọc, 
trung hậu. 
nhân từ, 
tàn bạo . 
lục đục. 
3. Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn ( đất, cọp, bụt, chị em gái ) điền vào ô trống để hoàn chỉnh các thành ngữ dưới đây ? 
	a. Hiền như 
	b. Lành như 
	c. Dữ như 
	d. Thương nhau như 
Luyện từ và câu 
Mở rơng vốn từ: Nhân hậu đồn kết. 
. 
. 
. 
. 
bụt. 
chị em gái. 
cọp. 
đất. 
4. Em hiểu nghĩa của các thành ngữ , tục ngữ dưới đây như thế nào ? 
	a. Môi hở răng lạnh . 
	b. Máu chảy ruột mềm. 
	c. Nhường cơm sẻ áo . 
	d. Lá lành đùm lá rách . 
Luyện từ và câu 
Mở rơng vốn từ: Nhân hậu đồn kết. 
Câu 
Nghĩa đen 
Nghĩa bóng 
a) Môi hở răng lạnh 
b) Máu chảy ruột mềm 
c) Nhường cơm sẻ áo 
d) Lá lành đùm 
lá rách 
Môi và răng là 2 bộä phận trong miệng người.Môi che chở bao bọc bên ngoài răng. 
Những ngườiruột thịt, xóm giềng phải che chở, đùm bọc nhau . Một người yếu kém hoặc bị hại thì những người khác cũng bị ảnh hưởng xấu theo . 
Máu chảy thì đau tận trong ruột gan. 
Người thân gặp nạn,mọi người khác đều đau đớn . 
Nhường cơm, áo cho nhau . 
Giúp đỡ, san sẻ cho nhau lúc khó khăn, hoạn nạn . 
Lấy lá lành bọc lá rách cho khỏi hở . 
Người khoẻ mạnh cưu mang giúp đở người yếu .Người may mắn giúp đỡ người bất hạnh . Người giàu giúp người nghèo . 
8 
CHÀO CÁC EM ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_3_mo_rong_von_tu_nhan_h.ppt
Giáo án liên quan