Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Tuần 7: Kể ngắn theo tranh - Lê Thị Kim Thoa

 Câu 3:Mục lục sách dùng để làm gì?

Để hiểu nội dung quyển sách.

 Để làm cho quyển sách thêm đẹp.

 Để biết sách có những tác phẩm nào? tác giả nào? và ở trang mấy?

 

pptx39 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Tuần 7: Kể ngắn theo tranh - Lê Thị Kim Thoa, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: LÊ THỊ KIM THOA 
LỚP: 2/3 
Nhiệt liệt chào mừng 
các Thầy Cô đến dự giờ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
Xòe hoa 
Kiểm tra bài cũ 
Kiểm tra 
b ài cũ 
 Câu 1: Em hãy quan sát phần mục lục sau đây và đọc mục lục theo thứ tự 1,2,3 
Xòe hoa 
 Câu 3:Mục lục sách dùng để làm gì? 
 Để hiểu nội dung quyển sách. 
 Để làm cho quyển sách thêm đẹp. 
 Để b iết sách có những tác phẩm nào ? tác giả nào? và ở trang mấy? 
C 
KỂ NGẮN THEO TRANH 
Tập làm văn 
Thứ sáu, ngày 25 tháng 10 năm 2019 
Bài 1: Dựa vào tranh vẽ, hãy kể lại nội dung toàn bộ câu chuyện 
 Tranh 3 
Thảo luận nhóm 4 kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện 
Thứ hai 
Thứ ba 
Thứ tư 
Thứ năm 
Thứ sáu 
SÁNG 
Chào cờ 
Chính tả 
Âm nhạc 
Chính tả 
Tập làm văn 
Tập đọc 
Toán 
Tập đọc 
Toán 
Toán 
Tập đọc 
Tin học 
Toán 
TNXH 
Anh văn 
Mĩ thuật 
Tin học 
Kể chuyện 
Tập viết 
Anh văn 
CHIỀU 
Anh văn 
Anh Văn 
Đạo đức 
Ôn TV 
Thủ công 
Anh văn 
Anh Văn 
L TVC 
Anh văn 
GDKNS 
Toán 
Thể dục 
Thể dục 
Anh văn 
SHTT 
THỜI KHÓA BIỂU 
KỂ NGẮN THEO TRANH 
LUYỆN TẬP VỀ THỜI KHÓA BIỂU 
Tập làm văn 
Thứ sáu, ngày 25 tháng 10 năm 2019 
Bài 2: 
Viết lại thời khóa biểu hôm sau của lớp em 
Thứ hai 
Thứ ba 
Thứ tư 
Thứ năm 
Thứ sáu 
SÁNG 
Chào cờ 
Chính tả 
Âm nhạc 
Chính tả 
Tập làm văn 
Tập đọc 
Toán 
Tập đọc 
Toán 
Toán 
Tập đọc 
Tin học 
Toán 
TNXH 
Anh văn 
Mĩ thuật 
Tin học 
Kể chuyện 
Tập viết 
Anh văn 
CHIỀU 
Anh văn 
Anh Văn 
Đạo đức 
Ôn TV 
Thủ công 
Anh văn 
Anh Văn 
Luyện từ 
và câu 
Anh văn 
GDKNS 
Toán 
Thể dục 
Thể dục 
Anh văn 
SHTT 
THỜI KHÓA BIỂU 
Ai nhanh hơn nào? 
Tiết 
Thứ . 
BUỔI SÁNG 
1 
2 
3 
4 
BUỔI CHIỀU 
3 
4 
5 
THỜI KHÓA BIỂU 
Thứ hai 
Thứ ba 
Thứ tư 
Thứ năm 
Thứ sáu 
SÁNG 
Chào cờ 
Chính tả 
Âm nhạc 
Chính tả 
Tập làm văn 
Tập đọc 
Toán 
Tập đọc 
Toán 
Toán 
Tập đọc 
Tin học 
Toán 
TNXH 
Anh văn 
Mĩ thuật 
Tin học 
Kể chuyện 
Tập viết 
Anh văn 
CHIỀU 
Anh văn 
Anh Văn 
Đạo đức 
Ôn TV 
Thủ công 
Anh văn 
Anh Văn 
Luyện từ 
và câu 
Anh văn 
GDKNS 
Toán 
Thể dục 
Thể dục 
Anh văn 
SHTT 
THỜI KHÓA BIỂU 
Thứ 
Thứ hai 
Thứ ba 
Thứ tư 
Thứ năm 
Thứ sáu 
S 
Á 
N 
G 
Chào cờ 
Chính tả 
Âm nhạc 
Chính tả 
Tập làm văn 
Tập đọc 
Toán 
Tập đọc 
Toán 
Toán 
Tập đọc 
Tin học 
Toán 
TNXH 
Anh văn 
Mĩ thuật 
Tin học 
Kể chuyện 
Tập viết 
Anh văn 
C 
H 
I 
Ề 
U 
Anh văn 
Anh văn 
Đạo đức 
Ôn TV 
Thủ công 
Anh văn 
Anh văn 
Luyện từ và câu 
Anh văn 
GDKNS 
Toán 
Thể dục 
Thể dục 
Anh văn 
SHTT 
Tiết 
Thứ hai 
1 
Chào cờ 
2 
Tập đọc 
3 
Tập đọc 
4 
Mĩ thuật 
Chiều 
3 
Anh văn 
4 
Anh văn 
5 
Toán 
Sáng 
THỜI KHÓA BIỂU 
Bài 3: Dựa theo thời khóa biểu ở bài tập 2, trả lời các câu hỏi sau: 
Ngày mai có mấy tiết? 
Đó là những tiết gì? 
Em cần mang những quyển sách gì khi đến lớp ? 
a. Ngày mai có mấy tiết?  
b. Đó là những tiết gì? 
c. Em cần mang những quyển sách gì đến trường? 
 TIẾT 
THỨ HAI 
1 
Chào cờ 
2 
Tập đọc 
3 
Tập đọc 
4 
Mĩ thuật 
5 
Anh văn 
6 
Anh văn 
7 
Toán 
a . Ngày mai có mấy tiết? 
 TIẾT 
THỨ HAI 
1 
Chào cờ 
2 
Tập đọc 
3 
Tập đọc 
4 
Mĩ thuật 
5 
Anh văn 
6 
Anh văn 
7 
Toán 
 TIẾT 
THỨ HAI 
1 
Chào cờ 
2 
Tập đọc 
3 
Tập đọc 
4 
Mĩ thuật 
5 
Anh văn 
6 
Anh văn 
7 
Toán 
b. Đó là những tiết gì? 
 TIẾT 
THỨ HAI 
1 
Chào cờ 
2 
Tập đọc 
3 
Tập đọc 
4 
Mĩ thuật 
5 
Anh văn 
6 
Anh văn 
7 
Toán 
 TIẾT 
THỨ HAI 
1 
Chào cờ 
2 
Tập đọc 
3 
Tập đọc 
4 
Mĩ thuật 
5 
Anh văn 
6 
Anh văn 
7 
Toán 
 Em cần mang những quyển sách gì đến trường?  
 Sách Tiếng Việt, sách Toán, sách Anh văn 
 S ách Âm nhạc, sách T oán, sách T iếng Việt 
 Sách Tiếng Việt, sách Toán, sách Anh văn, vở Vẽ. 
C 
Củng cố 
 Qua c âu chuyện Bút của cô giáo khuyên chúng ta điều gì? 
DẶN DÒ 
_ Kể lại câu chuyện 
_ Tập viết thời khóa biểu 
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC 
CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE 
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_2_tuan_7_ke_ngan_theo_tranh_le.pptx