Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Tuần 3: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu "Ai là gì?" - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

1. Nhóm từ nào sau đây là từ chỉ sự vật:

A. học sinh ; chim sẻ ; nhắc nhở.

B. giáo viên ; học sinh ; xe đạp .

 C. công an ; thầy giáo ; siêng năng.

2. Trong các câu sau, câu nào đúng với mẫu Ai là gì?

A. Bạn Lan chăm học.

 B. Chị em đang nhặt rau.

 C. Cô Ba là y tá.

 

pptx24 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Tuần 3: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu "Ai là gì?" - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
Môn : Luyện từ và câu 
Lớp 2.2 
Giáo viên: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
DÃY A 
 Tìm từ có tiếng học 
DÃY B 
 Tìm từ có tiếng tập . 
Thứ ngày 6 tháng 9 năm 2017 
Luyện từ và câu 
Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? 
 Bài 1 . Tìm những từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối,) được vẽ dưới đây : 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
bộ đội 
1 
công nhân 
2 
ô tô 
3 
4 
máy bay 
5 
voi 
6 
trâu 
7 
dừa 
8 
mía 
bộ đội 
công nhân 
ô tô 
mía 
trâu 
máy bay 
dừa 
voi 
từ chỉ người 
từ chỉ đồ vật 
từ chỉ con vật 
từ chỉ cây cối 
bộ đội 
công nhân 
ô tô 
mía 
trâu 
máy bay 
dừa 
voi 
từ chỉ người 
từ chỉ đồ vật 
từ chỉ con vật 
từ chỉ cây cối 
Từ chỉ sự vật 
Từ chỉ sự vật là những từ chỉ 
Đồ vật 
Người 
Con vật 
Cây cối 
Bài 2 . Tìm các từ chỉ sự vật có trong bảng sau : 
bạn 
thân yêu 
thước kẻ 
dài 
quý mến 
cô giáo 
chào 
thầy giáo 
bảng 
nhớ 
học trò 
viết 
đi 
nai 
dũng cảm 
cá heo 
phượng vĩ 
đỏ 
sách 
xanh 
bạn 
quý mến 
bảng 
đi 
phượng vĩ 
thân yêu 
cô giáo 
nhớ 
nai 
đỏ 
thước kẻ 
chào 
học trò 
dũng cảm 
sách 
dài 
thầy giáo 
viết 
cá heo 
xanh 
bạn 
quý mến 
bảng 
đi 
phượng vĩ 
thân yêu 
cô giáo 
nhớ 
nai 
đỏ 
thầy giáo 
cá heo 
thước kẻ 
học trò 
sách 
Bài 2 . Tìm các từ chỉ sự vật có trong bảng sau : 
Từ chỉ người 
Từ chỉ con vật 
Từ chỉ đồ vật 
Từ chỉ cây cối 
bạn 
cô giáo 
thầy giáo 
học trò 
nai 
cá heo 
thước kẻ 
bảng 
sách 
phượng vĩ 
Phân loại các từ chỉ sự vật ở bài 2 theo các nhóm: 
Bài 3 . Đặt câu theo mẫu dưới đây : 
AI 
LÀ GÌ? 
là gì ? 
Bạn Vân Anh 
là học sinh lớp 2A. 
 Ai (hoặc cái gì, con gì,) 
Ai 
Bài 3 . Đặt câu theo mẫu dưới đây : 
Ai (hoặc , con gì,) 
là gì ? 
Sách vở 
là đồ dùng học tập. 
AI 
LÀ GÌ? 
c ái gì 
Bài 3 . Đặt câu theo mẫu dưới đây : 
Ai (hoặc cái gì, ,) 
là gì ? 
Con khỉ 
là con vật thông minh . 
AI 
LÀ GÌ? 
con gì 
Bài 3 . Đặt câu theo mẫu dưới đây : 
Ai (hoặc cái gì, con gì) 
là gì ? 
Bạn Vân Anh 
là học sinh lớp 2A. 
Sách vở 
là đồ dùng học tập. 
Con khỉ 
là con vật thông minh . 
AI 
LÀ GÌ? 
Trß ch¬i : ai nhanh - ai ®óng 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
 1. Nhóm từ nào sau đây là từ chỉ sự vật: 
 A. học sinh ; chim sẻ ; nhắc nhở. 
B. giáo viên ; học sinh ; xe đạp . 
 C. công an ; thầy giáo ; siêng năng. 
B 
 2. Trong các câu sau, câu nào đúng với mẫu Ai là gì? 
 A. Bạn Lan chăm học. 
 B. Chị em đang nhặt rau. 
 C. Cô Ba là y tá. 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
C 
Kính chúc quí thầy cô sức khoẻ 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_2_tuan_3_tu_chi_su_vat_cau_kie.pptx