Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 1: Phần 4 - Huỳnh Kim Huyền Trân

Chia hình vuông thành bốn phần bằng nhau. Lấy một phần , được một phần tư hình vuông.

Một phần tư viết là 𝟏/𝟒

Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô màu 1/4 hình đó

Em hãy khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô màu 1/4 hình đó.

Em hãy đọc bảng chia 4

 

pptx10 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 1: Phần 4 - Huỳnh Kim Huyền Trân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁN 
Giáo viên	: Huỳnh Kim Huyền Trân 
Lớp 	: Hai 5	 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Chia hình vuông thành bốn phần bằng nhau. Lấy một phần , được một phần tư hình vuông. 
Một phần tư viết là 
Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô màu hình đó 
A 
B 
C 
D 
Em hãy khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô màu hình đó. 
TRÒ CHƠI 
Em hãy đọc bảng chia 4 
Đã tô màu hình nào? 
A 
C 
B 
Em nhận được một phần quà 
Đã tô màu hình nào? 
A 
C 
B 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_1_phan_4_huynh_kim_huyen_tran.pptx
Giáo án liên quan