Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Tuần 23: Mở rộng vốn từ "Từ ngữ về muông thú". Đặt và trả lời câu hỏi "Như thế nào?" - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Bài tập 1

Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp:

a) Thú dữ, nguy hiểm M: hổ

b) Thú không nguy hiểm M: thỏ

(hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu)

 

pptx24 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Tuần 23: Mở rộng vốn từ "Từ ngữ về muông thú". Đặt và trả lời câu hỏi "Như thế nào?" - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng thầy cô về dự giờ lớp 2H 
Luyện từ và câu 
Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ H ạnh 
Lớp: 2.2 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
 Đ iền tên loài chim thích hợp vào chỗ trống dưới đây: 
 Đen như ... 
 Nói như ... 
Kiểm tra bài cũ 
q uạ 
v ẹt 
 Em hãy giải câu đố sau: 
Hai chân b á m chặt trên cành . 
 Mỏ luôn gõ gõ suốt ngày tìm sâu . 
 ( Là chim gì ) 
Kiểm tra bài cũ 
 chim gõ kiến 
Chủ điểm: Muông thú. Thứ năm ngày 21 tháng 02 năm 2018 
Luyện từ và câu 
Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về muông thú 
Đặt và trả lời câu hỏi như thế nào? 
Bài tập 1 
 Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp: 
a) Thú dữ, nguy hiểm	 M: hổ 
b) Thú không nguy hiểm 	 M: thỏ 
(hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu) 
Hổ 
Báo 
Gấu 
Sư tử 
Chó sói 
Lợn lòi 
Thỏ 
Ngựa vằn 
Bò rừng 
Tê giác 
Vượn 
Khỉ 
Sóc 
Cáo 
Chồn 
Hươu 
Bài tập 1 
 Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp: 
a) Thú dữ, nguy hiểm	 M: hổ 
b) Thú không nguy hiểm 	 M: thỏ 
(hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu) 
Thú dữ, nguy hiểm 
Thú không nguy hiểm 
 M: t hỏ 
M: hổ 
b áo 
g ấu 
l ợn lòi 
c hó sói 
s ư tử 
b ò rừng 
t ê giác 
k hỉ 
n gựa vằn 
v ượn 
sóc 
c hồn 
c áo 
hươu 
Bài tập 2 
Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, 
 trả lời những câu hỏi sau: 
a) Thỏ chạy như thế nào?b) Sóc chuyển từ cành này sang cành khác như thế nào?c) Gấu đi như thế nào?d) Voi kéo gỗ như thế nào? 
Bài tập 2  
a) Thỏ chạy như thế nào? 
 Thỏ chạy rất nhanh/nhanh như bay/,... 
b) Sóc chuyển từ cành này sang cành khác 
như thế nào? 
 Sóc chuyển từ cành này sang cành khác rất khéo léo/ nhanh thoăn thoắt/... 
c) Gấu đi như thế nào? 
 Gấu đi rất chậm/ rất nặng nề/lầm lũi/... 
d) Voi kéo gỗ như thế nào? 
 Voi kéo gỗ rất khỏe/ rất mạnh và khỏe/... 
Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm dưới đây: 
Trâu cày rất khỏe . M: Trâu cày như thế nào? 
Ngựa phi nhanh như bay . 
Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm rỏ dãi. 
Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch. 
Bài tập 3: 
Bài tập 3: 
a) Trâu cày rất khỏe . 
M: Trâu cày như thế nào? 
Bài tập 3: 
b ) Ngựa phi như bay. 
  Ngựa phi như thế nào? 
c)Thấy một chú Ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm rỏ dãi. 
 Thấy một chú Ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm như thế nào ? 
d ) Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch. 
  Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười như thế nào? 
BÉ TINH MẮT 
TRÒ CHƠI 
BÉ TINH MẮT 
1 
2 
3 
4 
5 
Câu hỏi : Thú dữ nguy hiểm là những con: 
A. Hổ, báo, gấu, tê giác . 
B. Thỏ, sóc, chồn, hổ . 
C. Khỉ, vượn, cáo, hươu. 
Câu hỏi : Thú không nguy hiểm là những con: 
A. Hổ , báo, gấu , sóc. 
B. Hươu , khỉ , sư tử, gấu . 
C. Khỉ, hươu, thỏ, sóc. 
Câu hỏi: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây: 
Bạn Lan học rất giỏi . 
 Bạn Lan học như thế nào? 
Tên gọi của loài thú này là: 
A. Ngựa vằn 
B. Hươu 
C. Cáo 
Câu hỏi 
CHÚC MỪNG!! 
BẠN ĐÃ TÌM ĐƯỢC MÈO TOM 
Nhận xét-Dặn dò 
X em trước bài mới : 
 Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy . 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_2_tuan_23_mo_rong_von_tu_tu_ng.pptx
Giáo án liên quan