Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Bài: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy - Trường TH Tân Tạo

 Chọn từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống (giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn):

Con mèo, con mèo

. . . . theo con chuột

. . . vuốt, . . . . nanh

Con chuột . . . . quanh

Luồn hang . . . . . hốc.

 §ång dao

 

Bài 2: Chọn từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống (giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn):

Con mèo, con mèo

. . . . theo con chuột

. . . vuốt, . . nanh

Con chuột . . quanh

Luồn hang . . hốc.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Bài: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Em hãy điền các từ chỉ hoạt động vào chỗ chấm : 
Kiểm tra bài cũ: 
 a. Cô Tiên  môn Anh văn . 
 b. Bạn Ngọc .. giỏi nhất lớp em. 
 c. Cô Hiền . bài rất hay. 
 dạy 
 häc 
 gi¶ng 
 Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017 
Từ chỉ hoạt động, trạng thái. 
 Dấu phẩy 
LuyÖn tõ vµ c©u 
Bµi 1: 
 a. Con trâu ăn cỏ. 
 b. Đàn bò uống nước dưới sông . 
c. Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ. 
Gạch dưới các từ chỉ hoạt động, trạng thái của 
loài vật và sự vật trong mỗi câu sau: 
a. Con trâu ăn cỏ . 
ăn 
b. Đàn bò uống nước dưới sông . 
uống 
c. Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ. 
tỏa 
 Chọn từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống (giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn): 
Con mèo, con mèo 
. . . . theo con chuột 
. . . vuốt, . . . . nanh 
Con chuột . . . . quanh 
Luồn hang . . . . . hốc. 
 §ång dao 
Bµi 2: 
Con mèo, con mèo 
. . . . theo con chuột 
. . . vuốt, . . nanh 
Con chuột . . quanh 
Luồn hang . . hốc. 
Đuổi 
 Giơ 
nhe 
chạy 
luồn 
Bài 2: Chọn từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống (giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn): 
Bài 3 : Có thể đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu sau? 
a. Lớp em học tập tốt lao động tốt. 
 b. Cô giáo chúng em rất yêu thương quý mến học sinh. 
c. Chúng em luôn kính trọng biết ơn các thầy giáo cô giáo. 
, 
, 
, 
, 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_2_bai_tu_chi_hoat_dong_trang_t.ppt
Giáo án liên quan