Bài giảng Luyện từ và câu Khối 4 - Bài: Vị ngữ trong câu kể "Ai là gì?" - Lê Thị Hằng

III. Luyện tập:

Bài 1 : Tìm câu kể Ai là gì ? Trong những câu thơ sau. Xác định vị ngữ của những câu tìm được.

a) Người là Cha, là Bác, là Anh

 Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ.

Tố Hữu

b ) Quê hương là chùm khế ngọt

 Cho con trèo hái mỗi ngày.

 Quê hương là đường đi học

 Con về rợp bướm vàng bay.

Đỗ Trung Quân

 

ppt22 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Khối 4 - Bài: Vị ngữ trong câu kể "Ai là gì?" - Lê Thị Hằng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ lớp 4/5 
GV thực hiện: Lê Thị Hằng 
Luyện từ và câu 
Kiểm tra bài cũ 
Câu 1 : Câu kể Ai là gì có mấy bộ phận ? Là những bộ phận nào ? 
Câu 2 : Câu kể Ai là gì dùng để làm gì ? Đặt một câu kể Ai là gì ? 
 Câu kể Ai là gì gồm hai bộ phận . Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời câu hỏi : Ai (cái gì , con gì ) ? Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời câu hỏi : Là gì ( là ai , là con gì )? 
 Câu kể Ai là gì ? được dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về một người , một vật nào đó . 
Luyện từ và câu 
Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi: 
- Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này ? 
 - Em là cháu bác Tự. Em về làng nghỉ hè. 
(Nguyễn Thị Ngọc Tú) 
1. §äc ®o¹n v¨n sau : 
I . NHẬN XÉT 
 SGK / 61 
Vị ngữ trong câu kể Ai là gì ? 
2. Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì ? 
3. Xác định vị ngữ trong câu vừa tìm được. 
Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi: 
- Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này ? 
 - Em là cháu bác Tự. Em về làng nghỉ hè. 
Nguyễn Thị Ngọc Tú 
1. §äc ®o¹n v¨n sau : 
 - Em là cháu bác Tự. 
- Mẹ em là thợ may. 
(cuïm danh töø) 
(danh töø) 
Vị ngữ 
Vị ngữ 
là 
là 
II .GHI NHỚ 
Luyện từ và câu 
Trong câu kể Ai là gì?: 
- Vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng từ là . 
- Vị ngữ thường do danh từ ( hoặc cụm danh từ) tạo thành . 
Vị ngữ trong câu kể Ai là gì ? 
Tiếng gió là lời ru. 
Vị ngữ 
III. Luyện tập: 
Bài 1 : Tìm câu kể Ai là gì ? Trong những câu thơ sau. Xác định vị ngữ của những câu tìm được. 
 a) Người là Cha, là Bác, là Anh 
 Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ. 
Tố Hữu 
b ) Quê hương là chùm khế ngọt 
 Cho con trèo hái mỗi ngày. 
 Quê hương là đường đi học 
 Con về rợp bướm vàng bay. 
Đỗ Trung Quân 
II .GHI NHỚ 
Trong câu kể Ai là gì?: 
- Vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng từ là . 
- Vị ngữ thường do danh từ ( hoặc cụm danh từ) tạo thành . 
Bài 1 : Tìm câu kể Ai là gì ? Trong những câu thơ sau. Xác định vị ngữ của những câu tìm được. 
b ) Quê hương là chùm khế ngọt 
 Cho con trèo hái mỗi ngày. 
 Quê hương là đường đi học 
 Con về rợp bướm vàng bay. 
Đỗ Trung Quân 
 a) Người là Cha, là Bác, là Anh 
 Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ. 
Tố Hữu 
III. Luyện tập: 
Vị ngữ 
Vị ngữ 
Vị ngữ 
 là nghệ sĩ múa tài ba 
 là dũng sĩ của rừng xanh 
 là chúa sơn lâm 
 là sứ giả của bình minh 
A 
B 
Bài 2 : Nối từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu kể Ai là gì ? 
 Sư tử 
 Gà trống 
 Đại bàng 
 Chim công 
 là nghệ sĩ múa tài ba 
 là dũng sĩ của rừng xanh 
 là chúa sơn lâm 
 là sứ giả của bình minh 
A 
B 
Bài 2 : Nối từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu kể Ai là gì ? 
 Sư tử 
 Gà trống 
 Đại bàng 
 Chim công 
a) là một thành phố lớn. 
b) là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ. 
c) là nhà thơ. 
d) là nhà thơ lớn của Việt Nam. 
Bài 3 : Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt 
câu kể Ai là gì ? 
a) là một thành phố lớn 
Huế 
Hải Phòng 
Cần Thơ 
b) . là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ. 
Bắc Ninh 
Ñoã Trung Quaân 
c)  là nhà thơ. 
Nhaø thô Ñoã Trung Quaân 
 Huy cận 
 Nhaø thô Huy cận 
d)  là nhà thơ lớn của Việt Nam. 
 Nhaø thô Toá Höõu 
Tượng nhà thơ Nguyễn Du 
 Nguyễn Du 
 Toá Höõu 
Nhận xét – Dặn dò 
- Hoïc thuoäc noäi dung caàn ghi nhôù trong baøi. 
- Chuaån bò baøi: Chuû ngöõ trong caâu keå Ai laø gì ? 
Chúc 
Thầy 
vui 
khỏe 
Các 
Cô 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_khoi_4_bai_vi_ngu_trong_cau_ke_ai.ppt
Giáo án liên quan