Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài: Nhà Trần thành lập - Trường TH Tân Tạo

 1/ Quân Tống xâm lược nước ta lần thứ hai vào năm :

a/ Cuối năm 1010 b/ Cuối năm 981

c/ Cuối năm 1068 d/ Cuối năm 1076

2/ Người chỉ huy quân ta chống quân xâm lược nhà Tống lần hai là :

a/ Ngô Quyền b/ Lê Hoàn

c/ Lý Thường Kiệt d/ Đinh Bộ Lĩnh

 

ppt19 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 22/11/2023 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài: Nhà Trần thành lập - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chaøo möøng quyù thaày coâ ñeán thaêm lôùp 4 2 
Kiểm tra bài cũ : 
 1/ Quân Tống xâm lược nước ta lần thứ hai vào năm : 
a/ Cuối năm 1010	b/ Cuối năm 981 
c/ Cuối năm 1068	d/ Cuối năm 1076 
d/ Cuối năm 1076 
2/ Người chỉ huy quân ta chống quân xâm lược nhà Tống lần hai là : 
a/ Ngô Quyền	 b/ Lê Hoàn 
c/ Lý Thường Kiệt	 d/ Đinh Bộ Lĩnh 
c/ Lý Thường Kiệt 
3/ Lý Thường Kiệt chủ trương cho quân đánh sang quân Tống để : 
a/ Xâm lược nhà Tống. 
b/ Khiêu chiến nhà Tống. 
c/ Chặn thế mạnh của giặc. 
d/ So sánh lực lượng của ta với địch. 
c/ Chặn thế mạnh của giặc. 
1. Tình hình nhà Lý cuối thế kỉ XII thế nào? 
2. Nhà Trần đã thay thế nhà Lý như thế nào? 
3. Dưới thời nhà Trần bộ máy nhà nước 
được tổ chức như thế nào ? 
4. Em có nhận xét gì về quan hệ giữa vua với quan, vua với dân ở thời nhà Trần ? 
5. Nhà Trần đã làm gì để xây dựng quân đội? 
6. Nhà Trần đã đặt ra một số chức quan gì ? Để làm gì? 
 Nhà Lý suy yếu, vua quan không lo cho dân, nội bộ triều đình lục đục, nhân dân sống cơ cực, dân nổi dậy đấu tranh, giặc ngoại xâm rình rập, vua Lý phải dựa vào Trần Thủ Độ mới giữ được ngai vàng. 
Lý Huệ Tông truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng, 
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. 
Nhà 
 Trần 
ra đời 
trong 
hoàn 
cảnh 
Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần 
Xây dựng 
 lực lượng 
 quân đội 
Tuyển trai tráng khỏe mạnh 
Thời bình thì ở 
làng sản xuất 
Có chiến tranh thì 
tham gia chiến đấu 
Hà đê sứ : coi việc đắp đê và bảo vệ đê 
Khuyến nông sứ : chăm lo 
khuyến khích nông dân 
 sản xuất 
Đồn điền sứ : tuyển mộ 
người đi khẩn hoang. 
Lập 
 thêm 
các 
 chức 
quan 
 Đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần cảnh, nhà Trần được thành lập. 
 Nhà Trần rất quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp và phòng thủ đất nước. 
Đền thờ các vị vua thời Trần(Đông Triều-Quảng Ninh) 
Chùa Yên Tử 
Mộ vua Trần Nhân Tông tại Yên Tử 
Đền thờ các vua Trần ( Thiên Trường-Nam Định) 
Tượng vua Trần Nhân Tông 
 Nêu những việc nhà Trần làm nhằm để củng cố , xây dựng đất nước? 
 Dặn dò 
Về nhà xem lại bài 
 Chuẩn bị bài : 
Nhà Trần và việc đắp đê. 
Tượng vua Trần Nhân Tông 
Chùa Yên Tử 
Mộ vua Trần Nhân Tông tại Yên Tử 
Đền thờ các vua Trần 
( Thiên Trường-Nam Định) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_bai_nha_tran_thanh_lap_truong_th_tan.ppt
Giáo án liên quan