Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh - Trường TH Tân Tạo

Kết luận :

 Mãn Thanh là một vương triều thống trị Trung Quốc từ thế kỉ XVII. Cũng như các triều đại phong kiến phương Bắc trước,triều Thanh muốn thôn tính nước ta . Cuối năm 1788,vua Lê Chiêu Thống đã nhờ người sang cầu viện nhà Thanh để đánh lại nghĩa quân Tây Sơn mượn cớ này, nhà Thanh đã cho 29 vạn quân do Tôn Sỹ Nghị cầm đầu kéo sang xâm lược nước ta.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TiỂU HỌC TÂN TẠO 
---o0o--- 
MÔN LỊCH SỬ LỚP 4 
Bài 25 	 QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH . 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
Nơi nhân dân ta tổ chức dâng hương ngày 5 tết nguyên Đán 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
Phong kiến phương Bắc từ lâu muốn thôn tính nước ta, nay mượn cớ giúp nhà Lê khôi phục ngai vàng nên quân Thanh kéo sang xâm lược nước ta. 
Hoạt động1 : 
Vì sao quân Thanh sang xâm lược nước ta? 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
Kết luận : 
 Mãn Thanh là một vương triều thống trị Trung Quốc từ thế kỉ XVII. Cũng như các triều đại phong kiến phương Bắc trước,triều Thanh muốn thôn tính nước ta . Cuối năm 1788,vua Lê Chiêu Thống đã nhờ người sang cầu viện nhà Thanh để đánh lại nghĩa quân Tây Sơn mượn cớ này, nhà Thanh đã cho 29 vạn quân do Tôn Sỹ Nghị cầm đầu kéo sang xâm lược nước ta. 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm. 
Đọc SGK,xem lược đồ kể lại diễn biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh theo gợi ý: 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
 1. Khi nghe quân Thanh sang xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ đã làm gì? Vì sao nói việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế là một việc làm cần thiết? 
2. Vua Quang Trung tiến quân ra Tam Điệp khi nào? Ở đây ông đã làm gì ?Việc đó có tác dụng như thế nào? 
3. Dựa vào lược đồ,nêu đường tiến của 5 đạo quân 
4. Trận đánh mở đầu diễm ra ở đâu ? khi nào ? kết quả ra sao? 
5. Hãy thuật lại trận Ngọc Hồi. 
6. Thuật lại trận Đống Đa. 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
1. Khi nghe quân Thanh sang xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ đã làm gì? Vì sao nói việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế là một việc làm cần thiết? 
Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế,lập tức tiến quân ra bắc đánh quân Thanh, đây là việc cần thiết vì hoàn cảnh nước ta lâm nguy cần người lãnh đạo nhân dân và chỉ có Nguyễn Huệ mới đảm đương nhiêm vụ ấy. 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
2. Vua Quang Trung tiến quân ra Tam Điệp khi nào? Ở đây ông đã làm gì? Việc đó có tác dụng như thế nào? 
Vua Quang Trung tiến quân ra Tam Điệp (Ninh Bình) vào ngày 20 tháng chạp năm Kỷ Dậu (1789).Tại đây ông đã cho quân ăn tết trước rồi mới chia thành 5 đạo quân để tiến đánh Thăng Long. Việc làm này làm cho quân lính thêm hứng khởi, quyết tâm đánh giặc . 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
3. Dựa vào lược đồ,nêu đường tiến của 5 đạo quân. 
Đạo quân thứ nhất do vua Quang Trung trực tiếp chỉ huy thẳng hướng Thăng long; Đạo thứ hai và thứ ba do đô đốc Long, đô đốc Bảo chỉ huy đánh vào Tây Nam Thăng long; Đạo thứ tư do đô đốc Tuyết chỉ huy tiến ra Hải Dương; Đạo thứ năm do đô đốc Lộc chỉ huy tiến lên Lạng Giang (Bắc Giang) chặn đường rút lui của địch . 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
4. Trận đánh mở đầu diễn ra ở đâu? Khi nào? Kết quả ra sao? 
- Trận đánh mở màn là trận Hạ Hồi, cách Thăng Long 20 km 
- Diễn ra vào đêm mùng 3 tết Kỷ Dậu. 
- Quân Thanh hoảng sợ xin hàng. 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
5. Hãy thuật lại trận Ngọc Hồi. 
Mờ sáng mồng 5 tết, Nguyễn Huệ cưỡi voi chỉ huy quân ta tấn công đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh bắn đại bác dữ dội, quân ta ghép ván làm lá chắn, lấy rơm dấp nước quấn ngoài, cứ 20 người một tấm tiến lên. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, quân giặc chết nhiều, đồn Ngọc hồi bị mất. Quân Thanh bỏ chạy về Thăng Long, bị quân ta phục kích tiêu diệt . 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
6. Thuật lại trận Đống Đa. 
Cũng mờ sáng ngày mồng 5 tết, quân ta đánh mạnh vào đồn Đống Đa (Hà Nội). Tướng giặc Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử. Tôn Sỹ Nghị hoảng sợ cùng đám tàn quân vượt sông Hồng chạy về phương Bắc. 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
Hoạt động 3: hoạt đông theo lớp. 
Nhà vua phải cho quân đi bộ từ Nam ra Bắc, đó là đoạn đương dài nhưng quân sĩ vẫn quyết tâm đi để đánh giặc 
Nhà vua phải hành quân từ đâu để tiến về Thăng Long đánh giặc ? 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
Hoạt động 3: Hoạt đông theo lớp. 
Nhà vua phải cho quân đi bộ từ Nam ra Bắc, đó là đoạn đương dài nhưng quân sĩ vẫn quyết tâm đi để đánh giặc 
Nhà vua phải hành quân từ đâu để tiến về Thăng Long đánh giặc ? 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
Vua cho ghép các mảnh ván thành tấm lá chắn, lấy rơm dấp nước quấn ngoài, cứ 20 người một tấm tiến lên. 
 Tấm lá chắn này giúp quân ta tránh được mũi tên của địch, rơm ướt khiến quân địch không thể dùng lửa đánh quân ta. 
Trận Ngọc Hồi, nhà vua đã cho quân tiến vào đồn giặc băng cách nào?Làm cách này có lợi gì cho quân ta ? 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
Vì quân ta đoàn kết một lòng đánh giặc, lại có nhà vua sáng suốt chỉ huy . 
Vì sao quân ta đánh thắng 
29 vạn quân Thanh? 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
Thời gian 
Nội dung chính. 
Ngày 20 tháng chạp năm 1789 
Quân ta tiến ra Tam Điệp (Ninh Bình), cho lính ăn tết, chia thành 5 đạo quân . 
Đêm mồng 3 tết Kỷ dậu. 
Quân ta đánh trận Hạ Hồi, quân Thanh hoảng sợ xin hàng. 
Mờ sáng mồng 5 tết Kỷ dậu 
Nguyễn Huệ chỉ huy đánh trận Ngọc Hồi, một đạo quân khác đánh đồn Đống Đa quân Thanh bỏ chạy về phương bắc. 
Dựa vào Sách giáo khoa nêu nội dung chính sự kiện theo thời gian . 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
BÀI 25 
Cám ơn quý thầy cô giáo đã về dự giờ. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_bai_25_quang_trung_dai_pha_quan_than.ppt
Giáo án liên quan