Giáo án Đại số 7 - Tuần 1, Tiết 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

A/- MỤC TIÊU:

 - KT:HS hiểu được khái niệm số hữu tỉ,cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ .Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N,Z,Q.

 - KN:Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ.

 B/- CHUẨN BỊ:

Ôn -Khái niệm phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, quy đồng mẫu các phân số, so sánh phân số,biểu diễn số nguyên trên trục số.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Lượt xem: 1449 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 7 - Tuần 1, Tiết 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
 	Tuần 1 - Tiết 1
 	Ngày soạn:
	 Ngày dạy 
 	A/- MỤC TIÊU:
 - KT:HS hiểu được khái niệm số hữu tỉ,cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ .Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N,Z,Q.
 - KN:Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ.
 B/- CHUẨN BỊ: 
Ôn -Khái niệm phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, quy đồng mẫu các phân số, so sánh phân số,biểu diễn số nguyên trên trục số.
 C/- CÁC HOẠT ĐÔNG:
 1/ Ổn định :
 2/ Kiểm tra: Ôn kiến thức như phần chuẩn bị.
 3/ Bài mới :
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS
GHI BẢNG
Hoạt động 1:
Gv:các phân số bằng nhau là các 
cách viết khác nhau của cùng một số ,sôù đó được gọi là số hữu tỉ .
-Hãy viết các số 2;-0,3;0;2 dưới dạng phân số .
GV:các số 2;-0,3;0;2 đều là số hữu tỉ .
-Vậy số hữu tỉ là gì ?
-Cho hs giaiû miệng bt ?1;?2.
GV chốt: Các số tự nhiên ,số nguyên đều là số hữu tỉ.
- Nhận xét mối quan hệ giữa ba tập hợp N ,Z , Q .
-Cho hs gải bt 1(bảng phụ)
-BT2a Hs hđ nhóm
Hoạt động 2:
Cho hs làm ?3
GV hướng dẫn hs làm ví dụ 1
Cho hs tự làm vd 2. GV kiểm tra.
Cho hs làm bt .
 -Củng cố: muốn biểu diễn phân số a/b trên trục số ta làm ntn? 
Hoạt động 3:
Cho hs làm ?4 
Với 2 số hữu tỉ –0,2 và ta so sánh như thế nào ?
Hs tự làm ví dụ 2 . GV kiểm tra.
-Gv giới thiệu số hữu tỉ âm , sôù hữu tỉ dương, vị trí các số hữu tỉ trên trục số.
-Củng cố: 
 Muốn so sánh hai hữu tỉ ta làm ntn?
Hoạt động 4
-HS viết theo yêu cầu của Gv
Hs trả lời.
-Làm bt?1;?2; 
-Bt 1/7 giải miệng
-Đại diện nhóm sửa bài
-Cả lớp nhận xét
Cả lớp làm ?3 
Vd1 HS thao tác theo GV. Nêu lại cách làm.
Hs tự làm vd 2 và bt 
HS tự làm ?4 
Hs nêu cách so sánh 2số hữu tỉ 
Hs làm ví dụ 1;2 ;?5
Hs nhắc lại chú ý .- làm ?5 (miệng)
2HS làm bài tập 3 /8 . Cả lớp làm nháp.
HS nêu cách so sánh
1/Số hữu tỉ:
 Phần đóng khung trong sgk/5
* Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu làQ.
BT:2a trang 7 
 Tacó 
Vậy những phân số biểu diễn số hữu tỉ là:.
2/ Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số :
Ví dụ:SGK/5
BT:Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.
3/ So sánh 2 số hữu tỉ :
Ví dụ 1 :So sánh –0,2 và 
Giải :
Ta có 
–0,2 = 
vì nên –0,2 >.
Ví dụ 2: SGK/7
Chú ý : SGK/7 
BT3/8-SGK: so sánh 
x = và y=
ta có 
Vì nên 
Hay x<y
 c) x=-0,75 và y =
Ta có –0,75=.Vậy x=y.
HDVN: 
-Học bài theo SGKvà vở 
-Làm bài tập 4;5/8SGK , BT3;4;1 /SBTtrang3
-HD:bt5 nhân cả tử và mẫu của =>chứng tỏ xx<z<y
-Ôn các quy tắc cộng trừ phân số ,quy tắc chuyển vế ,quy tắc dấu ngoặc (lớp 6)

File đính kèm:

  • docDSTIE~0 1.DOC
Giáo án liên quan