Bài giảng Kiểm tra - Học kỳ II môn: hóa học thời gian: 45 phút

1. Phản ứng thế là phản ứng hóa học đặc trưng của các hợp chất hữu cơ có:

a. Liên kết đôi và ba trong phân tử c. Có liên kết đơn trong phân tử.

b. Cả a và b đúng. d. Cả a và b sai.

2. Hợp chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là:

a. Mê tan c. Rượu etylich

b. Saccarozo d. Glucozo

 

doc1 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 848 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kiểm tra - Học kỳ II môn: hóa học thời gian: 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:
KIỂM TRA - Học kỳ II
Lớp: 8
Môn: HÓA HỌC
Thời gian: 45’
 Điểm Lời phê của cô giáo
Phần A: Trắc nghiệm. (3 điểm)
Câu I: Em hãy khoanh tròn vào ý đúng nhất trong các câu trả lời sau.
1. Phản ứng thế là phản ứng hóa học đặc trưng của các hợp chất hữu cơ có:
a. Liên kết đôi và ba trong phân tử c. Có liên kết đơn trong phân tử.
b. Cả a và b đúng. d. Cả a và b sai.
2. Hợp chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là:
a. Mê tan 	c. Rượu etylich
b. Saccarozo 	 d. Glucozo
3. Chất làm mất mầu dung dịch Brom là:
a. CH4 	 b. C2H2	c. C2H6O	d. C2H6.	
 4. Chất nào sau đây dùng để sản xuất chất tẩy màu?
a. S	b. Iot.	c. Clo.	d . Silic.
 5. Độ rượu là:
a. Số ml rượu có trong có trong 200 ml rượu với nước.
b. Số ml rượu có trong 100 ml hỗn hợp rượu và nước.
c. Số ml rượu hòa tan 300 ml nước.
d. Số mol rượu có trong 500 ml nước.
6. Chất dùng để điều chế Axitaxetic trong công nghiệp là:
a. C6H6 	b. C6H5Br	c. C4H10.	d. C6H5Br.
Phần B. Tự luận. ( 7 điểm)
Câu II: ( 1,5 điểm) Phân biệt công thức cấu tạo của các hợp chất sau: Benzen, Axetilen, Axitaxetic ?
Câu III:( 2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau: Axitaxetic, Rượu Etylic và Glucozo? ( Viết PTPƯ minh họa)
Câu IV: ( 3,5 điểm) Khi cho lên men 10 lít rượu Etylic 80 ta có thể thu được bao nhiêu gam Axitaxetic? Giả sử hiệu suất của quá trình lên men đạt 90% và khối lượng riêng của rượu là 0,8g/cm3.

File đính kèm:

  • docTiet 70 KT HKII hoa 9 co TN.doc