Bài giảng Kiểm tra: hóa học: 15 phút

. Trình bày PP nhận biết các chất rắn sau: CaO, P2O5, SiO2

3. Hoà tan 28g sắt bằng dd HCl 2M vừa đủ.

a. Tính thể tích dd HCl cần dùng.

b. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc.

 

doc1 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 903 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kiểm tra: hóa học: 15 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:
Lớp:
Kiểm tra: hóa Học: 15 phút
1. Thực hiện dãy biến hoá sau:
 Ca(OH)2
CaCO3 CaO CaCl2
 Ca(NO3)2
 CaCO3
2. Trình bày PP nhận biết các chất rắn sau: CaO, P2O5, SiO2
3. Hoà tan 28g sắt bằng dd HCl 2M vừa đủ.
Tính thể tích dd HCl cần dùng.
Tính thể tích khí thoát ra ở đktc.
Tính CM dd thu được sau PƯ (coi thể tích dd sau PƯ thay đổi không đáng kể so với thể tích dd HCl đã dùng).
Bài làm
...
....
....
....
....
...

File đính kèm:

  • docKIEM TRABAI 1.doc
Giáo án liên quan