Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Bài: Tre, mây, song - Lý Thành Danh

Tre, song, mây có đặc điểm chung là gì?

Tre, mây song có đặc điểm chung là mọc thành từng bụi có đốt, lá nhỏ, có tính đàn hồi cao, dẽo cứng.

Dùng để sản xuất ra các đồ dùng gia đình và các đồ thủ công mĩ nghệ

 *Kết luận: Tre, mây, song là những loài cây rất quen thuộc với làng quê Việt Nam. Ở nớc ta có khoảng 44 loài tre, 33 loài mây, songkhác nhau. Do đặc điểm và tính chất của tre, mây, song mà con ngời có thể sử dụng chúng vào việc sản xuất ra nhiều đồ dùng trong gia đình.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Bài: Tre, mây, song - Lý Thành Danh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOỉNG GIAÙO DUẽC QUAÄN Bỡnh TaõnTRệễỉNG TIEÅU HOẽC TAÂN TAẽO 
Khoa hoùc 
GV: Lý Thành Danh 
Lớp: 5.6 
Lụựp chuựng ta ủoứan keỏt 
BAỉI MễÙI: 
Tre, maõy, song 
 Đõy là cõy tre. Cõy tre ở quờ em cú rất nhiều. Chỳng mọc thành bụi lớn, giúng dài hơn giúng mớa. 
ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂY TRE, MÂY, SONG 
 Đõy là cõy gỡ? 
 Cỏc em biết gỡ về loại cõy này? 
Quan sát hình và cho biết đây là cây gì? Em biết gì về cây này? 
	 Đõy là cõy mõy. Cõy mõy thõn leo, hoỏ gỗ, cú nhiều gai, mọc thành bụi lớn. 
Đây là cây gì? 
Hãy nói những gì em biết về cây này? 
	Cũn đõy là cõy song. Cõy song cũng thõn leo và hoỏ gỗ, nhưng cõy to và dài hơn cõy mõy, mọc thành bụi lớn. Cõy song cú nhiều ở vựng nỳi. 
Hoạt động nhóm, mỗi nhóm gồm 4 học sinh. 
Thảo luận và ghi vào phiếu học tập: 
 Tre	 Mây, song 
 Đặc điểm 
 Mọc đứng, thành bụi, cao khoảng 10-15 m, thân tròn, gồm nhiều đốt thẳng hình ống. 
Cây leo, mọc thành bụi, thân gỗ dài, không phân mhánh. 
Tre, song, mây có đặc điểm chung là gì? 
Tre, mây song có đặc điểm chung là mọc thành từng bụi có đốt, lá nhỏ, có tính đàn hồi cao, dẽo cứng. 
Dùng để sản xuất ra các đồ dùng gia đình và các đồ thủ công mĩ nghệ 
	 *Kết luận: Tre, mây, song là những loài cây rất quen thuộc với làng quê Việt Nam. Ở nước ta có khoảng 44 loài tre, 33 loài mây, songkhác nhau. Do đặc điểm và tính chất của tre, mây, song mà con người có thể sử dụng chúng vào việc sản xuất ra nhiều đồ dùng trong gia đình. 
Một số hình ảnh về các loại tre, mây, song 
II. Cụng dụng của tre, mõy, song 
 Em hóy kể tờn một số đồ dựng làm bằng tre, mõy, song ở gia đỡnh hoặc em biết? 
 Quan sát những hình sau và cho biết chúng là đồ dùng gì? Làm từ vật liệu nào? Kể tên một số đồ dùng làm bằng tre, mây, song mà em biết? 
Đồ thủ công mỹ nghệ từ mây, song 
Ghế tre 
Ghế mây, song 
Giỏ mây 
Đũn gỏnh, ống nước bằng tre 
Bàn ghế 
bằng mõy, song 
Rổ, rỏ 
Bằng 
Tre, mõy 
Đồ thủ cụng mỹ nghệ bằng mõy, song 
 Công dụng của tre, mây, song: 
 *Tre: Dùng để làm rất nhiều đồ dùng gia đình như đũa, chạn, chõng, bàn ghế, rổ, rá.Ngoài ra tre còn dùng làm nông cụ, dụng cụ đánh cá, tre còn trồng thành bụi lớn để chống xói mòn, làm cọc đóng móng nhà. Ngày xưa, tre còn làm cung tên để giết giặc. 
 *Mây và song: Làm đồ thủ công mỹ nghệ, cạp, rổ, rá, bàn ghế phục vụ cho đời sống và xuất khẩu. 
Nờu cụng dụng của tre, mõy, song? 
Kết luận: 
	Tre, mây, song là những vật liệu thông dụng, phổ biến ở nước ta. Sản phẩm của chúng rất đa dạng và phong phú. Hiện nay, hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đang có mặt khắp nơi trên thế giới. Việc sản xuất các mặt hàng từ tre, mây, song đã đứng vững trên thị trường thế giới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
III. Cách bảo quản các đồ dùng từ tre, mây, song: 
 Nhà em cú đồ dựng nào làm từ mõy, tre song? Hóy nờu cỏch bảo quản của gia đỡnh mỡnh? 
CÁCH BẢO QUẢN 
TRE 
MÂY, SONG 
Gi ặt sạch treo lờn cao 
Kh ụng để ngoài mưa nắng 
S ơn dầu 
Kh ụng để nơi ẩm, cú nước 
Kh ụng để ngoài mưa nắng 
S ơn dầu 
Cuỷng coỏ 
TRề CHƠI AI HIỂU ĐÚNG? 
1.Cõy mọc đứng, cao khoảng 10-15m, thõn rỗng ở bờn trong, gồm nhiều đốt thẳng. 
2.Cú loài thõn dài đến hàng trăm một. 
3.Cõy leo, thõn gỗ dài, khụng phõn nhỏnh, hỡnh trụ. 
4.Cứng cú tớnh đàn hồi. 
5 . Làm nhà, làm đồ dựng trong gia đỡnh. 
6.Dựng để đan lỏt làm đồ mỹ nghệ, làm dõy buộc bố, làm bàn ghế 
TRE!!! 
TRE!!! 
MÂY, SONG!!! 
MÂY, SONG!!! 
MÂY, SONG!!! 
TRE!!! 
TRE 
 1.Cõy mọc đứng, cao khoảng 10-15m, thõn rỗng ở bờn trong, gồm nhiều đốt thẳng. 
 4.Cứng cú tớnh đàn hồi. 
 5.Làm nhà, làm đồ dựng trong gia đỡnh. 
MÂY, SONG 
 2.Cú loài thõn dài đến hàng trăm một. 
 3.Cõy leo, thõn gỗ dài, khụng phõn nhỏnh, hỡnh trụ. 
 6.Dựng để đan lỏt làm đồ mỹ nghệ, làm dõy buộc bố, làm bàn ghế 
 Bài 22 . TRE MÂY SONG 
Đặc điểm của cõy tre, mõy, song 
II. Cụng dụng của tre mõy, song 
III. Cách bảo quản các đồ dùng từ tre, mây, song: 
DAậN DOỉ 
Xem laùi baứi. 
- Chuaồn bũ baứi : “ Saột, gang, theựp”. 
Chuực 
quyự 
thaày 
coõ 
nhieàu 
sửực 
 khoeỷ 
 vaứ 
 haùnh 
phuực 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_5_bai_tre_may_song_ly_thanh_danh.ppt
Giáo án liên quan