Bài giảng Kế hoạch ôn tập môn hoá 9 – học kì II

Mục tiêu: - Củng cố lại những kiến thức đã học về các chất hữu cơ, hình thành mối liên hệ cơ bản giữa các chất

 - Củng cố các kĩ năng giải bài tập, các kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế

II. Chuẩn bị của g/v và h/s:

1. G/v: - Câu hỏi & bài tập

2. H/s: - Ôn tập trước phần hoá học hữu cơ

III. Đề cương:

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1035 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kế hoạch ôn tập môn hoá 9 – học kì II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 kế hoạch ôn tập môn hoá 9 – học kì II 
I. Mục tiêu: - Củng cố lại những kiến thức đã học về các chất hữu cơ, hình thành mối liên hệ cơ bản giữa các chất
 - Củng cố các kĩ năng giải bài tập, các kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế 
II. Chuẩn bị của g/v và h/s:
1. G/v: - Câu hỏi & bài tập
2. H/s: - Ôn tập trước phần hoá học hữu cơ
III. Đề cương:
A. Lý thuyết:
phần i: hidrocacbon
	1. Cho biết công thức phân tử & công thức cấu tạo của mê tan, etylen, axetylen, bezen
	2. Nêu các t/c hoá học đặc trưng của các hiđrocacbon trên ? Mỗi t/c lấy một ví dụ minh hoạ ?
	3. ứng dụng của các hiđrocacbon trên ? 
	phần II: Dẫn xuất của hiđrocacbon
	4. Viết các công thức phân tử & công thức cấu tạo của rượu etylic, axit axetic. Công thức phân tử của chất béo, glucozơ, tinh bột, xenlulozơ, sacarozơ
	5. Nêu các t/c hoá học đặc trưng của các dẫn xuất hiđrocacbon trên ? Mỗi t/c lấy một ví dụ minh hoạ ? 
	6. ứng dụng của các dẫn xuất hiđrocacbon trên ? 
B. Bài tập:
	7. Nêu phương pháp phân biệt các bình đựng riêng biệt các chất khí sau:
	a. CH4, C2H2, SO2
	b. C2H6, C2H4, H2
	8. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau:
	a.	?	+	 	CH3COONa	+	H2
	b. 	?	+	CH3COONa	+	H2O	+	CO2
	c. CH3COOH	+	?	CH3COO)2Ca + ? + 	d. 	?	+	Mg	CH3COO)2Mg	+ 
	e. 	?	+	CuSO4	CH3COO)2Cu	 + 
	9. Trình bày những ứng dụng quan trọng & những phương pháp chính đ/c rượu etylic & axit axetic
	10. Viết các phương trình hoá học thực hiện các biến hoá học sau:
Canxi cacbua axetylen etylen rượu etylic axit axetic etyl axetat
	11. Cho 1,8 gam glucozơ lên mem rượu để đ/c rượu etylic, khí CO2 sinh ra cho vào nước vôi trong có dư thu được a gam một chất kết tủa. Biết rằng hiệu xuất p/ư lên mem là 85%.
	a. Viết các phương trình p/ư
	b. Tính giá trị của a và khối lượng rượu etylic đ/c được
	12. Dẫn từ từ 2,24 lít hỗn hợp gồm etylen & metan đi qua dd brôm dư thấy có 1,12 lít chất khí thoát ra khỏi dd brom
	a. Tính thành phân % về thể tích của etylen trong hỗn hợp
	b. Tính khối lượng brom đã tham gia p/ư 

File đính kèm:

  • docKHOT ki II.doc