Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 46: ôn, ơn - Trần Ngọc Đoan Trinh

con chồn

sơn ca

ôn bài

cơn mưa

khôn lớn

mơn mởn

cơn mưa

mơn mởn

con chồn

sơn ca

ôn bài

cơn mưa

khôn lớn

mơn mởn

con chồn

sơn ca

ôn bài

cơn mưa

khôn lớn

mơn mởn

 

ppt8 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 22/11/2023 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 46: ôn, ơn - Trần Ngọc Đoan Trinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng cỏc thầy cụ về dự giờ lớp 1.13 
môn tiếng Việt 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
Gi ỏo viờn : Trần Ngọc Đoan Trinh 
ôn 
ch ồn 
con chồn 
ơn 
s ơn 
sơn ca 
ôn 
ch ồn 
con chồn 
ơn 
s ơn 
sơn ca 
ôn bài 
khôn lớn 
cơn mưưa 
mơn mởn 
cơn mưưa 
mơn mởn 
ôn 
ch ồn 
con chồn 
ơn 
s ơn 
sơn ca 
ôn bài 
khôn lớn 
cơn mưưa 
mơn mởn 
ôn 
ch ồn 
con chồn 
ơn 
s ơn 
sơn ca 
ôn bài 
khôn lớn 
cơn mưưư ư a 
mơn mởn 
Chỳc thầy, cụ và cỏc em sức khỏe 
Chào tạm biệt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_46_on_on_tran_ngoc_doan_trinh.ppt