Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 19: s, r - Trường TH Tân Tạo

thợ xẻ

chì đỏ

xa xa

chả cá

xe ô tô chở cá về thị xã

Nghỉ giữa tiết

Viết bảng con

su su

rổ rá

chữ số

cá rô

su su

rổ rá

chữ số

cá rô

 

pptx14 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 19: s, r - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Học vần 
Lớp 1 
PHÒNG GD- ĐT QUẬN BÌNH TÂN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
c hì đỏ 
 thợ xẻ 
x a xa 
c hả cá 
thợ xẻ 
xa xa 
chì đỏ 
chả cá 
 xe ô tô chở cá về thị xã 
r ễ 
r 
ẻ 
r 
s 
s 
 sẻ 
rễ 
 N ghỉ giữa tiết 
Viết bảng con 
s u su 
c hữ số 
r ổ r á 
c á rô 
s u su 
c hữ số 
r ổ rá 
c á rô 
s 
s ẻ 
s ẻ 
s u su 
c hữ số 
r 
r ễ 
r ễ 
r ổ rá 
c á rô 
Kính chúc quí thầy cô sức khoẻ 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_19_s_r_truong_th_tan_tao.pptx