Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 10: ô, ơ - Nguyễn Thị Kim Thoa

 ve ba cô lê

 lò cò hè về

bé vẽ cô, bé vẽ cờ

h b ô ê c

 ve ba cô lê

 lò cò hè về

 bé vẽ cô, bé vẽ cờ

 

pptx13 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 10: ô, ơ - Nguyễn Thị Kim Thoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyễn Thị Kim Thoa 
Lớp : một 10 
HỌC VẦN 
BÀI 10: Ô - Ơ 
TiÕt 1 
 ve ba cô lê 
 lò cò hè về 
bé vẽ cô, bé vẽ cờ 
 h b ô ê c 
 ve ba cô lê 
 lò cò hè về 
 bé vẽ cô, bé vẽ cờ 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_10_o_o_nguyen_thi_kim_thoa.pptx
Giáo án liên quan