Bài giảng Điều chế kim loại (tiết 4)

 1) Cho biết hiện tượng xảy ra khi ngâm một lá sắt vào dd axit HCl ? Minh họa bằng phương trình phản ứng.

 

ppt31 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 945 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Điều chế kim loại (tiết 4), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ. 1) Cho biết hiện tượng xảy ra khi ngâm một lá sắt vào dd axit HCl ? Minh họa bằng phương trình phản ứng. Xảy ra sự ăn mòn hóa học. Bọt khí H2 thoát ra lúc đầu nhiều sau đó ít dần do các bọt khí này bọc kín lá sắt, cản trở sự tiếp cận của ion H+ với các nguyên tử sắt. Sắt bị ăn mòn chậm.Fe + 2 HCl = FeCl2 + H22) Trong thí nghiệm trên nếu nhỏ thêm vài giọt dd CuSO4 vào dd axit thì có hiện tượng gì xảy ra ? Viết phương trình phản ứng minh họa ?Đầu tiên sắt phản ứng với Cu2+ trong dd.  CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu Cu sinh ra bám vào Fe . Xảy ra sự ăn mòn điện hóa. Fe là cực âm : Fe – 2e = Fe 2+ Cu là cực dương : 2H+ + 2e = H2 Sắt bị ăn mòn nhanh chóng, bọt khíhydro thoát ra nhiều và nhanh.KIM LOẠI TRONG TỰ NHIÊNĐa số kim loại tồn tại trong tự nhiên ở dạng hợp chất, chỉ một số rất ít như vàng, platin tồn tại ở trạng thái tự do. Những khoáng vật và đất đá chứa hợp chất của kim loại gọi là quặng.Khoáng vật Florit (CaF2) Quặng sắt trong tự nhiênCuFeS2Pyrit sắt (FeS2)Corindon (Al2O3 + )ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI. I-Nguyên tắc điều chế kim loại.Khử ion dương kim loại thành kim loại tự do.Mn+ + ne = MĐIỀU CHẾ KIM LOẠI. II-Các phương pháp điều chế kim loại. 1)Phương pháp thuỷ luyện. 2)Phương pháp nhiệt luyện. 3)Phương pháp điện phân.ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI. II.Các phương pháp điều chế kim loại:1)Phương pháp thuỷ luyện: a.Nguyên tắc: dùng kim loại tự do có tính khử mạnh hơn để khử ion dương kim loại khác trong dung dịch muối. b.Mục đích: điều chế các kim loại có tính khử yếu trong phòng thí nghiệm.TD: Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag +20+10ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI. II.Các phương pháp điều chế kim loại.2)Phương pháp nhiệt luyện:a.Nguyên tắc: dùng chất khử C, CO, H2 hoặc kim loại Al để khử ion dương kim loại trong hợp chất oxit ở nhiệt độ cao.b.Mục đích:điều chế các kim loại có tính khử trung bình và yếu (kim loại sau Al) trong công nghiệp.TD: CuO + H2 = Cu + H2O 3Fe3O4 + 8Al = 4Al2O3 + 9Fe t0to+200+ 8/3ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI. II-Các phương pháp điều chế kim loại.3)Phương pháp điện phân:a.Nguyên tắc: dùng dòng điện 1 chiều trên catot để khử ion dương kim loại trong hợp chấtb.Mục đích: điều chế hầu hết các kim loại. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI. II-Các phương pháp điều chế kim loại. 3)Phương pháp điện phân:Điều chế kim loại có tính khử mạnh từ Li đến Al : điện phân hợp chất nóng chảy( oxit, hidroxit, muối) của chúng.TD : điện phân NaCl nóng chảy để điều chế Na. _+Ion Na+Ion Cl-_+Ion Na+Ion Cl-Chiều dòng điệnCl2NaĐIỀU CHẾ KIM LOẠI. TD: điện phân NaCl nóng chảy để điều chế Na.	 NaCl = Na+ + Cl-Catot	 AnotIon Na+ bị khử	 Ion Cl- bị oxi hóaNa + + e = Na	 2Cl - - 2e = Cl2	 2NaCl = 2Na + Cl2đp nc+10ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI. II-Các phương pháp điều chế kim loại. 3)Phương pháp điện phân:Điều chế kim loại có tính khử trung bình và yếu: điện phân dung dịch muối của chúng trong nước. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI. TD: điện phân dung dịch CuSO4 để điều chế Cu.	CuSO4 = Cu 2+ + SO4 2 -	 (H2O) Catot	 Anot (Cu2+ , H2O) 	(Cl- , H2O)Ion Cu2+ bị khử H2O bị oxi hóaCu2+ + 2e = Cu	 2H2O – 4e = 4H++ O2 2CuSO4 + 2H2O = 2Cu + O2 +2H2SO4	đp+20ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI. I .Nguyên tắc điều chế kim loại. M n+ + ne = MII. Các phương pháp điều chế kim loại. 1)Phương pháp thuỷ luyện. 2)Phương pháp nhiệt luyện. 3)Phương pháp điện phân.1)Phương pháp thuỷ luyện:-Nguyên tắc: dùng kim loại tự do có tính khử mạnh hơn để khử ion dương kim loại khác trong dung dịch muối.-Mục đích: điều chế các kim loại có tính khử yếu trong phòng thí nghiệm.2)Phương pháp nhiệt luyện:-Nguyên tắc: dùng chất khử C, CO, H2 hoặc kim loại Al để khử ion dương kim loại trong hợp chất oxit ở nhiệt độ cao.-Mục đích:điều chế các kim loại có tính khử trung bình và yếu (kim loại sau Al) trong công nghiệp.3)Phương pháp điện phân:-Nguyên tắc: dùng dòng điện 1 chiều trên catot để khử ion dương kim loại trong hợp chất-Mục đích: điều chế hầu hết các kim loại.Bài tập Từ dd CuCl2, có mấy cách để điều chế kim loại Cu ? a. 1 cách. b. 2 cách. c. 3 cách.Cách 1 : điện phân dd CuCl2.. Cách 2 : dùng kim loại có tínhkhử mạnh hơn khử ion Cu2+ trong dd. Cách 3 : chuyểnCuCl2 Cu(OH)2 CuO sau đó dùng H2 để khử CuO ở nhiệt độ cao.CHÚC MỪNGCẨN THẬN HƠN !!!

File đính kèm:

  • pptDieu che kim loai.ppt
Giáo án liên quan