Bài giảng Bài 4: Muối phản ứng với axit

công thức 1:

MUỐIphản ứng với

AXIT LOẠI 1

?Công thức 2:

MUỐIphản ứng với

AXIT LOẠI 2

?Công thức 3:

MUỐI phản ứng với

AXIT LOẠI 3

Các Công thức viết phản ứng

Cần nhớ

pdf14 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1158 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 4: Muối phản ứng với axit, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV. NGUYỄN TẤN TRUNG
(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)
Bài 4
‰ Công thức 1: 
MUỐI phản ứng với
AXIT LOẠI 1
‰ Công thức 2:
MUỐI phản ứng với
AXIT LOẠI 2
‰ Công thức 3:
MUỐI phản ứng với
AXIT LOẠI 3
Các Công thức viết phản ứng
Cần nhớ 3 công thức sau:
™ Công thức 1:
Muối mới + Axit mớiMuối + Axit loại 1
(Phản ứng trao đổi)
(pứ với HCl, H2SO4 loãng,...)
Sản phẩm phải có:
‰ Chất kết tủa
‰ Chất bay hơi
‰ Chất khó điện ly hơn
™ Công thức 1:
Muối mới + Axit mớiMuối + Axit loại 1
(pứ với HCl, H2SO4 loãng,...)
¾Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu
‰ Aùp dụng 1: Viết các phản ứng (nếu có)
f.
a. BaCl2 + ddH2SO4
b. AgNO3 + ddHCl
c. Na2CO3 + ddHCl
d. NaHCO3 + ddHCl
e. FeS + dd HCl
CuS + ddHCl
→BaSO4 + HCl↓ 22S 4
b. AgNO3 + dd Cl
b. AgNO3 + HCl
c. Na2CO3 + ddHCl
d. NaHCO3 + ddHCl
e. FeS + dd HCl
f.CuS + ddHCl
™ Công thức 1:
Muối mới + Axit mớiMuối + Axit loại 1
(pứ với HCl, H2SO4 loãng,...)
¾Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu
‰ Aùp dụng 1:Viết các phản ứng (nếu có)
→ AgCl + HCl↓
™ Công thức 1:
Muối mới + Axit mớiMuối + Axit loại 1
(pứ với HCl, H2SO4 loãng,...)
¾Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu
‰ Aùp dụng 1:Viết các phản ứng (nếu có)
+→ NaCl H2Oc. Na2CO3 + HCl
d. NaHCO3 + ddHCl
+ CO2↑22
e. FeS + dd HCl
f. CuS + ddHCl
‰ Aùp dụng 2:
(Trích đề ĐHBKHN – 2001)
™ Công thức 1:
Muối mới + Axit mớiMuối + Axit loại 1
(pứ với HCl, H2SO4 loãng,...)
¾Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu
‰ Aùp dụng 1:Viết các phản ứng (nếu có)
d. NaHCO3 + HCl →
e. FeS + dd HCl
f. CuS + ddHCl
H2O + CO2 ↑NaCl +
‰ Aùp dụng 2:
a. Hoàn thành pứ
Na2SO3+ HCl → Khí B
FeS + HCl → Khí A
b.
™ Công thức 1:
Muối mới + Axit mớiMuối + Axit loại 1
(pứ với HCl, H2SO4 loãng,...)
¾Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu
‰ Aùp dụng 1:Viết các phản ứng (nếu có)
f. CuS + ddHCl
e. FeS + HCl → H2S2 FeCl2 +
‰ Aùp dụng 2:
a. Hoàn thành các pứ
Na2SO3+ HCl → Khí B
FeS + HCl → Khí A
b. Cho khí A phản ứng với khí B
Viết phản ứng.
™ Công thức 1:
Muối mới + Axit mớiMuối + Axit loại 1
(pứ với HCl, H2SO4 loãng,...)
¾Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu
‰ Aùp dụng 1:
f. CuS + HCl → H2S2 CuCl2 +
‰ Aùp dụng 2:
b.
a. Hoàn thành các pứ
Na2SO3+ HCl → Khí B
FeS + HCl → Khí A
Cho khí A phản ứng
với khí B. Viết phản ứng.
Sai
e. FeS + HCl → H2S 2 FeCl2 +
Vì: Muối sunfua [Pb →sau)
không phản ứng với axit loại 1
™ Công thức 1:
Muối mới + Axit mớiMuối + Axit loại 1
(pứ với HCl, H2SO4 loãng,...)
¾Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu
‰ Aùp dụng 2: (Trích đề ĐHBKHN – 2001)
a. Hoàn thành các pứ
Na2SO3+ HCl → Khí B
FeS + HCl → Khí A
Cho khí A phản ứng
với khí B. 
Viết phản ứng.
b.
Khí A: H2S
Khí B: SO2
SO2 + H2S → ?
Muối mới + Axit mới
™ Công thức 1:
Muối + Axit loại 1
(pứ với HCl, H2SO4 loãng,...)
¾Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu
‰ Aùp dụng 3:
Cho 3,48 gam muối cacbonat
của kim loại M phản ứng với
ddHCl (dư). Dẫn hết khí thu
được vào bình đựng ddNaOH
dư; thấy khối lượng chất tan 
trong bình tăng 0,78 gam.
Tìm công thức muối cacbonat?
á
í
á
ê
+ ddHClM2(CO3)n
3,48 gam
CO2 ddNaOH
(dư)
Khối lượng chất tan 
tăng 0,78 gam
M2(CO3)n :?
CO2hs mol
+ ddHClM2(CO3)n
3,48 gam
CO2
hs mol
M2( 3)n :?
Rất dễPP 4 bước
(Trước)
‰ ĐS: FeCO3
át t
t ê , 
GV. NGUYỄN TẤN TRUNG
(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)

File đính kèm:

  • pdfbai giang luyen thi hoa hoc.pdf