Bài giảng Bài 25: Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - ứng dụng của oxi (tiết 1)

II. Phản ứng hoá hợp

• Ví dụ:

2. Định nghĩa

 Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có

một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 925 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 25: Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - ứng dụng của oxi (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 25sự oxi hoá - phản ứng hoá hợp - ứng dụng của oxiKiểm tra bài cũ:	Nêu các tính chất hoá học của oxi, viết phương trình phản ứng minh hoạ.Bài 25sự oxi hoá - phản ứng hoá hợp - ứng dụng của oxiSự oxi hoá	ĐN: Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá.Bài 25sự oxi hoá - phản ứng hoá hợp - ứng dụng của oxiII. Phản ứng hoá hợpVí dụ:2. Định nghĩa	Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.Bài 25sự oxi hoá - phản ứng hoá hợp - ứng dụng của oxiIII. ứng dụng của oxiKhí oxi cần cho sự hô hấp.Khí oxi cần để đốt cháy nhiên liệu.Bài tập 3:	Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn khí metan CH4 có trong 1m3 khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đo ở đktc.Gợi ý: Viết phương trình phản ứng. Tính thể tích khí mêtan có trong 1 m3 khí metan chứa 2% tạp chất. Tính số mol khí metan. Tính số mol khí oxi cần cho phản ứng. Tính thể tích khí oxi.

File đính kèm:

  • pptTiet 39 - su oxi hoa - phan ung hoa hop - ung dung cua oxi.ppt