Ma trận đề kiểm tra 1 tiết (tiết 13) môn Đại số 10

IV. BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI, BÀI TẬP

Câu 1. Câu hỏi về mệnh đề.

Câu 2. Chứng minh định lý.

Câu 3. Các phép toán giao và hợp các tập hợp; phần bù của tập hợp.

Câu 4. Vận dụng giao và hợp các tập hợp để tìm TXĐ của hàm số hoặc giải bất phương trình.

Câu 5. Số gần đúng và cách viết số gần đúng dạng chuẩn.

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra 1 tiết (tiết 13) môn Đại số 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (TIẾT 13)
MÔN ĐẠI SỐ 10
 I. Mục đích yêu cầu kiểm tra:
 Đánh giá kết quả của học sinh sau khi học xong phần đầu của chương 1.
 II. MA TRẬN NHẬN THỨC
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Tầm quan trọng
(Mức cơ bản trọng tâm của KTKN)
Trọng số
(Mức độ nhận thức của Chuẩn KTKN)
Tổng điểm
Điểm
Mệnh đề
10
2
20
1
Định lý và chứng minh định lý
30
3
90
3
Khái niệm tập hợp
10
2
20
2
Giao và hợp các phần bù của tập hợp
40
3
120
3
Số gần đúng và sai số
10
2
20
1
Tổng
100%
270
10
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề - Mạch kiến thức, kĩ năng
Mức nhận thức
Cộng
1
2
3
4
Mệnh đề
1
 1
1
 1
Định lý và chứng minh định lý
1
 1.5
1
 1.5
2
 3
Khái niệm tập hợp
1
 1
1
 1
Giao và hợp các tập hợp; phần bù của tập hợp
1
 1
1
 2
1
 1
3 
 4
Số gần đúng và sai số
1
 1
1
 1
Tổng
3
 3
2
 2.5
2
 3.5
1
 1
8
 10
IV. BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI, BÀI TẬP
Câu 1. Câu hỏi về mệnh đề.
Câu 2. Chứng minh định lý.
Câu 3. Các phép toán giao và hợp các tập hợp; phần bù của tập hợp.
Câu 4. Vận dụng giao và hợp các tập hợp để tìm TXĐ của hàm số hoặc giải bất phương trình.
Câu 5. Số gần đúng và cách viết số gần đúng dạng chuẩn.

File đính kèm:

  • docMA TRAN DE KIEM TRA 10.doc
Giáo án liên quan