Kiểm tra viết chương 4 - Đại số & Giải tích 11

Tiết : KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG 4

Mục tiêu : Kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh thuộc phạm vi chương 4 bao gồm các nội dung : Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục.

* Yêu cầu chung : Mọi học sinh phải tính được các giới hạn đơn giản, chứng minh được hàm số liên tục hoặc không liên tục tại 1 điểm.Vận dụng được các định về giới hạn và liên tục.

* Yêu cầu đối với các HS khá, giỏi : Làm được bài toán có chứa tham số.

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra viết chương 4 - Đại số & Giải tích 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết :	KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG 4
*****
Mục tiêu : Kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh thuộc phạm vi chương 4 bao gồm các nội dung : Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục.
* Yêu cầu chung : Mọi học sinh phải tính được các giới hạn đơn giản, chứng minh được hàm số liên tục hoặc không liên tục tại 1 điểm.Vận dụng được các định về giới hạn và liên tục.
* Yêu cầu đối với các HS khá, giỏi : Làm được bài toán có chứa tham số.
ĐỀ RA :
A) PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) :
* Câu 1 : (4điểm) Tính các giới hạn sau : 
	a) 	b) 	c) 
	d) 
* Câu 2 : Xác định tham số m để hàm số liên tục trên IR .
B) PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (4 điểm)
Câu1: Dãy số (un) với có giới hạn bằng :
A) 1	B) 0	C) -1	D) 
Câu 2: Tổng vô hạn : có giá trị bằng :
A) 	B) 1	C) 	D) 
Câu 3:	 bằng :
A) 0	B) 1	C) 	D) 
Câu 4: bằng :
A) 2	B) -2	C) 	D) 
Câu 5: 
A) 0	B) 1	C) 2	D) 3
Câu 6: bằng :
A) 	B) 	C) 2	D) -2
Câu 7: bằng :
A) 	B) 	C) 1	D) 
Câu 8: Số nghiệm thực của phương trình : x3-3x +1 = 0 là :
A) 0	B) 1	C) 2	D) 3
------------Hết-----------
ĐÁP ÁN :
 A) PHẦN TỰ LUẬN :
Câu 1 (4 điểm)
Công việc thực hiện được
Điểm cho
1a) 
0,5
0.5
1b) 
0.5
0.5
1c) 
= 
0.5
0.5
1d) 
= 
0.5
0.5
Câu 2 (2điểm)
Với x<1 : hàm số liên tục
Với x>1 : hàm số y = mx2+m+1 liên tục
0.5
0.25
Tại x=1 : hàm số liên tục tại x = 1 khi và chỉ khi 
Hay : 2=2m+1=2m+1 hay m= 0,5
0.5
0.5
kết luận : m= 0,5
0.25
B) PHẦN TRẮC NGHIỆM : 1B, 2C, 3D, 4C, 5A, 6A, 7B, 8D.

File đính kèm:

  • docKiểm tra viết chương IV..doc