Kiểm tra: 45 phút (bài số 3) môn: Hóa học 9

A) Đề thi :

I) Trắc nghiệm : ( 3đ) Khoanh tròn vào ý đúng trong các câu sau :

Câu 1 : (0,5đ) Trong các chất sau , chất nào là hợp chất hữu cơ ?

a) CO2 . b) CaCO3 . c) CH4 . d) CO .

Câu2: (0,5đ) Trong các chất sau , đâu là hiđrocacbon ?

a) C2H4;CH4;C2H5Cl b) C3H6;C4H10;C2H4

c) C2H4;CH4;C3H7Cl d) C3H6; C2H5Cl; C3H7Cl

Câu 3 : (0,5đ) Trong các chất sau , đâu là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

a) CH3NO2;CH4;C2H5Cl b) C3H6;C4H10; CH3NO2

c) C2H5OH;CH4;C3H7Cl d) CH3NO2 ; C2H5OH; C3H7Cl

Câu 4 : (1,5đ) Điền “có” hoặc “không” vào các cột sau

 

doc4 trang | Chia sẻ: namphuong90 | Ngày: 15/12/2015 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra: 45 phút (bài số 3) môn: Hóa học 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 I. Mục tiêu 
1. Kiến thức:
- Chủ đề 1: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
 - Chủ đề 2: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
	 - Chủ đề 3: Một số hidrocacbon cụ thể( Metan, etilen, axetilen)
2. Kĩ năng:
- Giải bài tập trắc nghiệm khách quan.
- Viết phương trình hóa học và giải thích.
- Kĩ năng giải bài tập tính theo phương trình hóa học
 3. Thái độ
- Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của học sinh khi giải vấn đề
- Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong kiểm tra
 II. Hình thức đề kiểm tra
Kết hợp hai hình thức: TNKQ (30%) và TL (70%)
 III. Ma trận đề kiểm tra lớp 9A :
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Chủ đề 1
Khái niệm về hợp chất hữu cơ
phân loại chất hữu cơ theo hai loại : hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocachon.
Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ.
Số câu 
1
1
Số câu
2
Số điểm
0,5
0,5
Số điểm
1
Tỉ lệ %
5%
5%
Tỉ lệ
10%
 Chủ đề 2 
Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ.
Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Số câu
1
Số câu
1
Số điểm
0,5
Số điểm
0,5
Tỉ lệ %
5%
Tỉ lệ
5%
Chủ đề 3
- Tính chất hóa học: phản ứng cháy, phản ứng trùng hợp,phán ứng cộng.
Cân bằng phản ứng hóa học
- Phân biệt khí etilen với khí metan và cacbonđioxit bằng phương pháp hóa học
- Tính thể tích khí khí ở đktc.
Một số hidrocacbon cụ thể( Metan, etilen, axetilen)
Số câu
1
1
1
1
Số câu
4
Số điểm
1,5
1,5
1,5
4
Số điểm
8,5
Tỉ lệ %
15%
15%
15%
40%
Tỉ lệ
85%
Tổng số câu
3
1
1
1
1
7
Tổng số điểm
2,5
1,5
0,5
1,5
4
10
Tỉ lệ %
25%
15%
5%
15%
40%
100%
Họ và tên : KIỂM TRA : 45 phút (Bài số 3)
Lớp : 9A Môn : Hóa học 
 Điểm .
 Lời nhận xét của giáo viên .
A) Đề thi :
I) Trắc nghiệm : ( 3đ) Khoanh tròn vào ý đúng trong các câu sau : 
Câu 1 : (0,5đ) Trong các chất sau , chất nào là hợp chất hữu cơ ?
a) CO2 . b) CaCO3 . c) CH4 . d) CO .
Câu2: (0,5đ) Trong các chất sau , đâu là hiđrocacbon ? 
a) C2H4;CH4;C2H5Cl	b) C3H6;C4H10;C2H4
c) C2H4;CH4;C3H7Cl	d) C3H6; C2H5Cl; C3H7Cl 
Câu 3 : (0,5đ) Trong các chất sau , đâu là dẫn xuất của hiđrocacbon ? 
a) CH3NO2;CH4;C2H5Cl	b) C3H6;C4H10; CH3NO2
c) C2H5OH;CH4;C3H7Cl	d) CH3NO2 ; C2H5OH; C3H7Cl 
Câu 4 : (1,5đ) Điền “có” hoặc “không” vào các cột sau	
Có liên kết đôi
Làm mất màu dd Brom
Phản ứng trùng hợp
Tác dụng với Oxi
Metan
Etilen
II) Tự luận : ( 7đ) 
 Câu 1 : (1,5đ) Cân bằng phương trình sau . 
a) CH4 + ?O2 to CO2 + ? H2O . b) C2H2 + ? Br2 (dung dịch) C2H2Br4 .
Câu 2 : ( 1,5đ) Có 3 bình mất nhãn đựng 3 chất khí CH4 , C2H4 , CO2 .Trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 khí trên?
Câu 3 : (4đ) Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí etilen , tạo ra sản phẩm CO2 và H2O . 
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra .
b) Tính thể tích khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn thu được ở phản ứng trên ?
c) Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính khối lượng kết tủa thu được?
(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Ca = 40;C=12; O = 16; H = 1)
Bài làm:
HƯỚNG DẪN CHẤM
I.Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm )
 	- Từ câu 1 đến câu 3, mỗi câu đúng cho 0,5đ :
1
2
3
c
b
d
	- Câu 4: điền mỗi ý đúng cho 0,1875 đ
Có liên kết đôi
Làm mất màu dd Brom
Phản ứng trùng hợp
Tác dụng với Oxi
Metan
không
không
không
có
Etilen
Có
Có
Có
có
II. Tự luận: (7đ) 
Câu 1:( 1,5đ ) :Mỗi hệ số cân bằng đúng được 0,5 điểm:
Câu 2:(1,5đ ) 
-Cho 3 khí lần lượt lội qua dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 dư:	 (0,25đ)
	+khí làm vẫn đục dung dịch nước vôi trong là CO2:	(0,25đ)
	+2 khí không làm vẫn đục dung dịch nước vôi trong là CH4 , C2H4	(0,25đ)
-Cho 2 khí CH4 ,C2H4 lần lượt lội qua dung dịch nước brom:	(0,25đ)	+khí làm mất màu da cam của dung dịch brom là C2H4 	(0,25đ) 
	+khí không làm mất màu da cam của dung dịch brom là CH4	(0,25đ)	
Câu 3:(4 đ ) 	
 a, Phương trình hóa học:
	(1đ)
b)-Số mol khí etilen là:	 (0,5đ)
 Theo phản ứng: 1 mol 2 mol
 Theo đề cho: 0,25 mol 0,5 mol	 (0,5 đ)
-Thể tích khí oxi thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là:
 (0,5đ)
c)-Phương trình hóa học: 
 (0,5đ)
Theo phản ứng: 1 mol 1 mol
Theo đề cho: 0,5 mol 0,5 mol (0,5đ)
-Vậy khối lượng kết tủa thu được:
 (0,5đ)
Thí sinh có cách giải khác,nếu đúng vẫn cho điểm tối đa

File đính kèm:

  • docDEDAP ANMA TRAN HOA 9A TIET 53(1).doc
Giáo án liên quan