Giáo án Tự chọn Toán lớp 11 tiết 1: Hàm số lượng giác

Tiết PPCT: 01

Ngày dạy: ___/__/_____

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm:

1.1 Kiến thức:

- Giúp học sinh nắm được bảng giá trị lượng giác. Nắm được định nghĩa sự biến thiên, tính tuần hoàn và các tính chất của hàm số y = sinx ; y = cosx ; y = tanx ; y = cotx.

- Biết được tập xác định, tập giá trị của các hàm số lượng giác, sự biến thiên và biết cách vẽ đồ thị của chúng.

1.2 Kĩ năng:

- Học sinh diễn tả được tính tuần hoàn, chu kỳ tuần hoàn, và sự biến thiên của các hàm số lượng giác. Vẽ được đồ thị của các hàm số lượng giác, mối quan hệ giữa y = sinx và y = cosx; y = tanx và y = cotx

1.3 Thái độ:

- Tự giác, tích cực trong học tập, phân biệt rõ các khái niệm cơ bản và biết vận dụng trong từng trường hợp cụ thể

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tự chọn Toán lớp 11 tiết 1: Hàm số lượng giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT: 01
Ngày dạy: ___/__/_____
HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
1. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm:
1.1 Kiến thức: 
- Giúp học sinh nắm được bảng giá trị lượng giác. Nắm được định nghĩa sự biến thiên, tính tuần hoàn và các tính chất của hàm số y = sinx ; y = cosx ; y = tanx ; y = cotx.
- Biết được tập xác định, tập giá trị của các hàm số lượng giác, sự biến thiên và biết cách vẽ đồ thị của chúng.
1.2 Kĩ năng:
- Học sinh diễn tả được tính tuần hoàn, chu kỳ tuần hoàn, và sự biến thiên của các hàm số lượng giác. Vẽ được đồ thị của các hàm số lượng giác, mối quan hệ giữa y = sinx và y = cosx; y = tanx và y = cotx
1.3 Thái độ:
- Tự giác, tích cực trong học tập, phân biệt rõ các khái niệm cơ bản và biết vận dụng trong từng trường hợp cụ thể
2. Chuẩn bị:
2.1 Giáo viên:
- Giáo án, đồ dùng dạy học.
2.2 Học sinh:
- Sách giáo khoa, vở nháp, vở ghi và đồ dùng học tập.
- Kiến thức cũ về giá trị lượng giác ở lớp 10.
3. Phương pháp dạy học:
	Sử dụng các PPDH cơ bản sau một cách linh hoạt nhằm giúp HS tìm tòi, phát hiện, chiếm lĩnh tri thức:
	- Gợi mở, vấn đáp.
	- Phát hiện và giải quyết vấn đề.
4. Tiến trình :
4.1 Ổn định tổ chức: Kiểm diện, ổn định lớp.
4.2 Kiểm tra bài cũ: (bỏ qua)
4.3 Giảng bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Lý thuyết
GV: Yêu cầu HS nhắc lại lý thuyết
HS: Trình bày
Hoạt động 2: Bài tập
GV: Yêu cầu HS giải bài tập 1
HS: Giải 
GV: Yêu cầu HS giải bài tập 2
HS: Giải 
A. Lý thuyết
1. Hàm số y = sinx
+ Tập giá trị của hàm số y = sinx là đoạn 
+ Là hàm số lẻ
+ Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ 
2. Hàm số y = cosx 
+ Tập giá trị của hàm số y = cosx là đoạn 
+ Là hàm số chẵn
+ Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ 
3. Hàm số y = tanx
+ Tập xác định D = R\
+ Là hàm số lẻ
+ Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ 
+ Tập giá trị của hàm số y =tanx là khoảng ( - ¥ ; + ¥).
4. Hàm số y = cotx
+ Tập xác định D = R\
+ Hàm số y = cotx là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kỳ p.
+ Tập giá trị của hàm số y =cotx là khoảng ( - ¥ ; + ¥).
B. Bài tập
BT1: Tìm tập xác định của các hàm số:
a) 
b) 
ĐS: 
a) 
b) 
BT2: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số:
a) 
b) 
ĐS:
a) ymax=5
ymin=-1
b) ymax=3
ymin=2
4.4 Củng cố và luyện tập:	
- Hãy trình bày: Cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
4.5 Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
- Xem lại bài.
- Chuẩn bị: Phươn trình lượng giác cơ bản.
5. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

File đính kèm:

  • docTC11_Tiet 01-Ham so luong giac.doc