Giáo án Tự Chọn 11: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài soạn : PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN .

I) Mục tiêu :

- Học sinh nắm được công tức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản .

- Học sinh giải được các phương trình lượng giác cơ bản .

II) Nội dung :

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 28/05/2019 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tự Chọn 11: Phương trình lượng giác cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : / /2009	Tiết pp : 01
Ngày dạy :	/ /2009	Tuần : 
	Bài soạn : 	PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN .
I) Mục tiêu :
- Học sinh nắm được công tức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản .
- Học sinh giải được các phương trình lượng giác cơ bản . 
II) Nội dung :
 A ) Lí thuyết :
 * sinu = sinv .
	* sinx = sin . 
* sinx = a .( )
	* sinx = 1 . 
	* sinx = - 1 .
 * sinx = 0 .
 * cosu = cosv u = v + k2,k Z .
* cos u = a u = arccosa + k2 , k Z . ( )
 * cosx = cos0 x = 0 + k2, k Z .
 * cosx = 1 x = k2, k Z .
 * cos x = - 1 x = + k2, k Z .
 * cosx = 0 x = + k, k Z .
B) TỰ LUẬN :
	1) Giải các phương trình :
	a) sinx = sin	;	b) sinx = - ; 	
c) sin(x – 2 ) = ;	d) sin(x + 300) = sin600 .
2) Giải các phương trình : 
a) cosx = cos	;	b) co2x = - 	
c) cos(3x + 150) = - ;	c) cos( + 1) = m ,
C ) TRẮC NGHIỆM :
	* Hãy chọn câu đúng vào các ô sau .
1 ) Cho phương trình sinx = a 
 	a) Phương trình luôn có nghiệm với mọi a 
 	b) Phương trình luôn có nghiệm với mọi a < 1 
 	c) Phương trình luôn có nghiệm với mọi a > -1 
 	d) Phương trình luôn có nghiệm với mọi 
 2) Cho phương trình cosx = a 
 	a) Phương trình luôn có nghiệm với mọi a 
 	b) Phương trình luôn có nghiệm với mọi a < 1 
 c) Phương trình luôn có nghiệm với mọi a > -1 
 d) Phương trình luôn có nghiệm với mọi 
 3) Cho phương trình sinx = sin, Pt có nghiệm là 
	a) + k2 	 
	b) - + k2 	
	c) + k2 và + k2 
	d) - k2 và - k2 
4) Cho phương trình cosx = cos , Pt có nghiệm là 
	a) + k2 	
	b) - + k2 	
	c) + k2 
	d) - k2 
 5) Cho phương trình sinx = , trong các số sau đây số nào là nghiệm của phương trình
A . 2	;	 B. ;	 C . ;	D. .
6) Cho phương trình cosx = , trong các số sau đây số nào là nghiệm của phương trình
A. ;	 B. + k2;	 C . - k2 ;	D. + k2 .
D . Củng cố : Tóm tắt lại công thức nghệm .
E . Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
	 ------------------ Hết-----------------

File đính kèm:

  • doctu chon 11 new.doc
Giáo án liên quan