Giáo án tự chọn 11 cơ bản tiết 22: Bài tập giới hạn hàm số

Tiết 22 : BÀI TẬP GIỚI HẠN HÀM SỐ

I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :Rèn luyện về giới hạn hàm số.

2) Kỹ năng :Vận dụng thành thạo các kiến thức ve giới hạn hàm số.

3) Tư duy : Tư duy logic giữa các công thức.

4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực tham gia vào bài học

II/ Phương tiện dạy học :

- Giáo án , SGK ,STK .

- Dụng cụ.

III/ Phương pháp dạy học :

- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.

- Học sinh làm bài tập,giáo viên hướng dẫn sửa bài tập.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 28/05/2019 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tự chọn 11 cơ bản tiết 22: Bài tập giới hạn hàm số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 22 : BÀI TẬP GIỚI HẠN HÀM SỐ	 	 	 
 ----&---- Ngày soạn:18/02/2009
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :Rèn luyện về giới hạn hàm số.
2) Kỹ năng :Vận dụng thành thạo các kiến thức ve giới hạn hàm số.
3) Tư duy : Tư duy logic giữa các công thức.
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực tham gia vào bài học
II/ Phương tiện dạy học :
Giáo án , SGK ,STK .
Dụng cụ.
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Học sinh làm bài tập,giáo viên hướng dẫn sửa bài tập.
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Bài tập 1.
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
1/ Dùng định nghĩa, tìm các giới hạn sau:
a/ 
 b/ 
-Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
-Nhận xét và đánh giá bài làm của học sinh.
-Dùng đn giới hạn tại một điểm và giới hạn tai vô cực để tìm giới hạn.
-Nhận xét bài làm của bạn 
- Nhận xét, ghi nhận kết quả
-Thực hiện tính giới hạn theo hướng dẫn của giáo viên.
-Lên bảng trình bày.
-Kết quả: 2
-Nhận xét và ghi nhận bài làm.
Bài tập 1:
a/ = 
Cho khi đó:
b/Tương tự
= 
Hoạt động 2: Bài tập 2.
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
2/ Tính các giới hạn sau:
a/ 
 b/ 
c/ d/ 
e/ f/ 
g/ h/ 
i/ j/ 
-Thực hiện làm bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.
 -Lên bảng trình bày bài làm.
-Nhận xét và bổ sung bài làm của bạn.
-Ghi nhận kiến thức
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-Thực hiện tính giới hạn.
Bài tập 2:
a/ = 0
b/ =24
c/ = = 
g/ Nhân lượng liên hợp của 
-Hướng dẫn và sửa các câu còn lại.
-Nói rõ dạng liên hợp của một biểu thức.Dạng vô định và cách xữ lí.
-Đưa ra đáp số cho các câu còn lại.
Củng cố: -Nắm chắc các cách thức tìm giới hạn của hàm số.Các dạng vô định và cách xử lí.
 -Nắm các dạng toán tìm giới hạn hàm số.
Dặn dò: -Tham khảo thêm các bài toán tìm giới hạn của hàm số.
 - Chuẩn bị bài tập Hàm số liên tục.

File đính kèm:

  • doctuchon11cbtiet21.doc
Giáo án liên quan